23-02-10

Ronald Janssen

Staat betaalt Ronald Janssen elke maand nog 2000 euro

23 februari 2010, 06:15

Staat betaalt Ronald Janssen elke maand nog 2000 euro

Ronald Janssen krijgt nog steeds zijn loon als leraar elke maand uitbetaald. de Sint-Martinusschool in Herk-de-Stad moet de meervoudige moordenaar en verkrachter elke maand 2.000 euro.

Janssen is preventief geschorst als leraar, maar hij krijgt zijn loon zolang de procedure tot afzetting niet rond is. onderwijsminister Smet zit verveeld met de zaak en wil de tuchtprocedure aanpassen.

Opmerkelijk is dat de Sint-Martinusschool volgens de wet zelf een dossier moet samenstellen om die zware tuchtstraf te verantwoorden. Bovendien kan Janssen nog beroep aantekenen tegen een afzetting.

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet zit verveeld met de situatie en wil onderzoeken of hij een aparte clausule kan toevoegen aan het decreet over de rechtspositie van onderwijspersoneel bij de overheid. Die moet mogelijk maken dat scholen in extreme gevallen, zoals het geval van Ronald Janssen, leerkrachten om hoogdringende redenen kunnen ontslaan.

Bron: http://www.zita.be/nieuws/binnenland/717114_staat-betaalt-ronald-janssen-elke-maand-nog-2000-euro.html

16:13 Gepost door boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ronald janssen |  Facebook |

Mensenrechten: Europese Unie schendt haar eigen oprichtingsverdrag

Europese Unie schendt eigen verdrag

februari 22, 2010 door kruitvat

‘Landen die lid willen worden van de Europese Unie moeten de mensenrechten, democratie en de rechtsstaat respecteren. België zou dus geen lid mogen zijn van de Europese Unie’…

—————————

Mensenrechten, democratie en de rechtsstaat zijn fundamentele waarden van de Europese Unie. Zij zijn vastgelegd in de oprichtingsverdragen en ook nog eens opgenomen in het Handvest van de grondrechten. Landen die lid willen worden van de EU moeten de mensenrechten respecteren. Dit geldt ook voor landen die handelsverdragen en andere overeenkomsten met de EU gesloten hebben.

http://europa.eu/pol/rights/index_nl.htm

—————————

ziekenhuisBrugge.ketensMorkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, werd na een reeks valse beschuldigingen en een jarenlange mediacampagne, veroordeeld en in de gevangenis opgesloten.

De Belgische autoriteiten hopen hiermee de kinderpornozaak Zandvoort en de door de Hoge Raad van Justitie vastgestelde verdwijningen van 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het gerechtshof te Antwerpen, in de doofpot te kunnen stoppen.

Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname’s en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd maar De Clerck die over zijn overbevolkte gevangenissen klaagt en een ‘menselijke justitie’ predikt, is van oordeel dat gevangenen slechts drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden de gevangenis uit en het graf mogen ingeschopt worden.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie…

—————————

kaartvzw Werkgroep Morkhoven – kinderpornozaak Zandvoort – réseau Zandvoort:

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 – Temse/Madeira netwerk – nederlandstalige ondertiteling
Video’s: ultjecrumpie 1
Video’s: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’


 

20-02-10

Number of mentally ill people in the United States

18:37 Gepost door boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: united states, mentally ill people |  Facebook |

Something is rotten in the state of Belgium

zandvoort.morkhoven.org
Something is rotten in the state of Belgium. Six years after the arrest of Marc Dutroux, the country's notorious paedophile, no date has been set for his t...

16:50 Gepost door boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zandvoort case, belgian justice |  Facebook |

18-02-10

Gevangenis Hasselt: moord met voorbedachte rade

 

 

monster-monstersBrussel, 17 februari 2010


Geachte Heer Jespers,

Betreft: uw cliënt, de heer Marcel Vervloesem


Ik kreeg gisteren nog een telefoontje van je cliënt (en ons verenigingslid, niet te vergeten) de heer Vervloesem.

Hij zit nu al 10 dagen geisoleerd in de gevangenis van Hasselt terwijl hij met een dagtransfert gemakkelijk van Turnhout naar Hasselt (en weer terug) kon gevoerd worden.   Maar zoals drie weken geleden reeds met de transfert naar de gevangenis in Sint-Gillis gebeurde, heeft men opnieuw gekozen voor een folterende behandeling die de heer Vervloesem en zijn gezondheid de genadeslag moet geven.

De isolaties en folteringen van uw cliënt wordt door de gevangenisdirecties, het directoriaat-generaal van het gevangeniswezen, de Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen en justitieminister De Clerck en zijn kabinet die allen al maandenlang worden geinformeerd, getolereerd en zelfs aangemoedigd.

De heer Vervloesem wordt 24 uren op 24 uren opgesloten, wordt niet medisch opgevolgd en ligt voortdurend op zijn bed omdat hij ernstig ziek is (hartziekte, suikerziekte, sluimerende kanker, nierproblemen, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan 5 tijdens zijn 18 maanden durende opsluiting in de gevangenis). Zelfs zijn bloeddruk wordt niet meer opgemeten en iedere dag betekent een nagel aan zijn doodskist.

Hij heeft geen radio of TV op zijn cel en kan zelfs geen brieven meer schrijven omdat hij geen briefpapier en postzegels meer heeft. Zijn bezoeken zijn zogoed als onbestaande omdat hij, normaal gezien reeds lang terug in de gevangenis van Turnhout had moeten zijn en men reeds drie keren beloofde dat hij opnieuw zou getransfereerd worden.

Uw client die een paar euro heeft gekregen om mij te zeggen dat hij nog leeft, vertelde mij gisteren dat hij helemaal niet op de hoogte was van het feit dat de transfert naar de gevangenis van Turnhout, opnieuw zonder hem zou doorgaan.

Hij reageerde wanhopig op het feit dat u 'van de autoriteiten had vernomen dat de transfert pas op 22.2 zou plaats vinden' en neemt geen vrede met deze uitleg.

Het schijnt dat de 'autoriteiten' die u gisteren contacteerde, u medegedeeld hebben dat men de 'standaardformulieren voor de transfert was vergeten in te vullen'.
Dat is natuurlijk onzin want, zoals ik reeds zei, zijn er reeds drie tansferts zonder uw cliënt doorgegaan wat niet op een 'vergetelheid' wijst.

Misschien is het wel een voorafgeplande vergetelheid omdat de gevangenisdirectie van Turnhout ook het medisch dossier van uw cliënt met de transfertwagen 'vergat' mee te geven en men geen geld op uw client's rekening overschreef 'omdat de transfert slechts een paar dagen in beslag zou nemen'.

Ik contacteerde eergisteren de gevangenisdirecties van Turnhout en Hasselt inzake de transfert van uw cliënt. Dat bewijst nogmaals dat men u gedesinformeerd heeft.

Ik bracht eergisteren het kabinet van minister De Clerck per e-mail (kopie ervan stuur ik u zo dadelijk toe) voor de zoveelste maal van de situatie op de hoogte en ik telefoneerde gisteren ook naar het kabinet.  Minister De Clerck en zijn kabibinetsmedewerkers weten dus al dagenlang dat er iets misloopt met de transfert van uw cliënt naar de gevangenis van Turnhout. Toch 'vergaten' zij in deze iets te ondernemen.

Gezien het kabinet mij enkele maanden geleden schriftelijk mededeelde dat men niet met de vzw Werkgroep Morkhoven wenst te communiceren en dat er 'een overleg is met de gedetineerde en zijn advocaat' (alhoewel beiden blijkbaar van niets weten), verzoek ik om rechtsstreeks contact op te nemen met het kabinet van minister De Clerck, teneinde de transfert van vandaag vanuit de gevangenis van Hasselt naar de gevangenis van Turnhout MET uw cliënt te laten doorgaan en hem op die manier misschien het leven te redden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan BoeykensVoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 101060 Sint-Gillis

PS. In bijlage zend ik u nog een kopie van mijn schrijven aan volksvertegenwoordiger Renaat Landuyt die, als justitiespecialist van de vlaamse socialisten, in de commissie justitie van de Kamer zetelt.

http://www.facebook.com/renaat.landuyt?ref=sgm

 

 


 

prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.


1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1
Video's: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie 'Free Marcel Vervloesem!'

 

07-02-10

Free Marcel Vervloesem!

ziekenhuisBrugge.ketens

Men heeft het 'signaal' dat ik heb uitgezonden, blijkbaar hier en daar begrepen (alhoewel men reeds lang geinformeerd werd) zodat er een paar figuren op hun vingers getikt werden en de manier waarop ons verenigingslid Marcel Vervloesem behandeld wordt, enigszins is verbeterd.

Dat is natuurlijk geen oplossing. Zeer zwaar zieke personen zoals Marcel horen niet thuis in de gevangenis. Gevangenissen zijn geen hersteloorden voor mensen met een hartziekte, een nog steeds sluimerende kanker, suikerziekte, nierproblemen en een reeks van meer dan 20 spoedopnames en operaties.

Ook blijf ik erbij dat minister van justitie Stefaan De Clerck, zoals ik hem reeds dikwijls gevraagd heb, een diepgaand onderzoek moet laten instellen in het dossier Vervloesem.

Enkele vragen:

- Hoe zit dat met die schriftelijke verklaring van één van de aanklagers over valse en zelfs betaalde beschuldigingen en aangiften?

- Hoe zit het met die lijst van 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin de hoofdaanklager van Marcel genoemd wordt?

- Waarom horen we niets van een onderzoek in deze kwestie en werd de persoon in kwestie zelfs tot voorzitter van een commissie van politie en veiligheid aangesteld terwijl een kopie van deze lijst in oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal werd overhandigd?

- Waarom werden de folteraars, verkrachters en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort die Marcel, samen met de Werkgroep, in 1998 onthulde (waarna hij werd beschuldigd en aangeklaagd), niet opgespoord en vervolgd?

- Van wie moest inspecteur G. Zicot (zaak Dutroux) de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort beschermen?

- Waarom verdwenen de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel zoals de Hoge Raad voor de Justitie in 2008 vaststelde?

- Waarom verdwenen de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning (die ze van de Werkgroep Morkhoven kreeg) voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen had laten overmaken, zoals de Hoge Raad voor de Justitie in 2008 vaststelde?

- Waar zijn die cd-roms gebleven en waarom wilde de toenmalige justitieminister Tony Van Parys die deze cd-roms aan de Antwerpse procureur-generaal zou hebben gegeven, alleen maar verklaren dat er 'een onderzoek liep'. Welk onderzoek?

 

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


 

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1

Sign the Petition 'Free Marcel Vervloesem!'

Foto: Marcel Vervloesem zat op 18 maanden tijd 50 dagen in een isoleercel opgesloten en werd 591 uren (en zelfs in bewusteloze toestand) aan operatietafel, ziekenhuisbed, rolstoelen en medische toestellen vastgeketend.   Voor wie het nog niet moest weten: het is dit wat de christendemocraten met hun 'menselijke en rechtvaardige justitie' willen bedoelen...

 

16:06 Gepost door boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: free marcel vervloesem |  Facebook |

16-01-10

Belgische pedofiel uitgewezen

Belgische pedofiel uitgewezen uit Québec

  • De Standaard, zaterdag 09 januari 2010
  • Bron: belga
  • Auteur:oom

De 33-jarige Luikenaar Vincent Raphaël Duval is woensdag naar België uitgewezen. In juli 2008 werd de Belg in Montreal veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf voor ontvoering en seksuele aanrakingen van een minderjarig meisje van 13 jaar dat hij op internet had leren kennen. Dat heeft een Canadese website gemeld.

Duval werd op 2 januari in vrijheid gesteld. Hij bleef onder het toezicht van de Canadese grenspolitie tot zijn uitwijzing naar België woensdag. Eén van de agenten escorteerde hem op de vlucht tot in zijn land van afkomst, bericht de website ruefrontenac.com.

Vincent Raphaël Duval werd in juni 2008 gearresteerd in een hotel in Montreal in het gezelschap van een minderjarige van 13, die hem uit eigen wil had ontmoet.

Aan de ontmoeting was druk mailverkeer voorafgegaan. In enkele maanden tijd werden zowat 3.000 mails uitgewisseld. In het begin van die correspondentie via internet had het meisje voorgewend dat zij 26 jaar was. Intussen waren ze verliefd geworden. Duval wilde met zijn geliefde intrekken in een amish-gemeenschap van Ontario.

Duval werd schuldig bevonden aan zes aanklachten, onder meer aanrakingen, seksuele contacten en ontvoering van een kind, aldus de Canadese website.

18:38 Gepost door boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: belgische pedofiel uitgewezen |  Facebook |

15-01-10

Child Focus: informatie voor Europese Raad verzwegen ?

 
''CHILD FOCUS HEEFT TEGEN BETALING VAN 200.000 EURO EEN RAPPORT OPGESTELD VOOR DE EUROPESE RAAD WAARIN ZE MOEDWILLIG INFORMATIE VERZWIJGT''
 
In november 2001 heeft Child Focus en haar 'Europese Centrum voor Verdwenen en Sexueel Uitgebuite Kinderen'  de Childoscope-Gids gepubliceerd m.b.v. fondsen die haar door de EU ter beschikking waren gesteld. De bedoeling was om een overzicht te geven van alle Europese zusteroganisaties die actief zijn op dit gebied, op basis van de informatie die deze organisaties hadden verstrekt middels een 'Inlichten formulier'. Vijftien Belgische, Hongaarse, Roemeense en Engelse organisaties zouden dat formulier ingevuld hebben, terwijl ze allemaal dezelfde grammaticale fouten in hun antwoorden maken: "Wij hebben contacten met ouders door middel van telefoongesprekken, Ontmoetingen..."', en terwijl ze geen enkele toelichting geven bij de antwoorden.
 
Het project Daphné dat het copy-paste werk financierde, stelde ook nog 200.000 euro aan Child Focus ter beschikking om een onderzoek uit te voeren voor de Europese Raad, over de realiteit en de omvang van het verschijnsel van de verdwenen of sexueel uitgebuite kinderen in Europa; en over het bestaan, de rol en de structuur van de verschillende burger-organisaties in de lid-staten die actief werken aan de opsporing van de verdwenen kinderen, om tot een omschrijving te komen van de juridische kwesties die met de activiteiten van deze organisaties verbonden zijn.
 
Childoscope is een digitaal formulier geworden met vakjes die aangevinkt kunnen worden, en dat door Childfocus beheerd wordt die tevens beslist, in het geheim, welke organisaties in die gids worden opgenomen. De informatie die ze aan de Europese Raad verstrekt is onvolledig of vals:
 
Zo werden vier Roemeense organisatie zonder dat ze het wisten opgenomen in de gids, en ondanks het feit dat ze niet actief zijn in het kader van de activiteiten die door Childfocus onderzocht werden. En Childfocus maakt de beroemdste organisatie in Roemenie die zich bezig houdt met de opsporing van vermiste kinderen voor 'tabloïd-achtig' uit, hetgeen het feit schijnt te moeten rechtvaardigen dat de Europese Raad haar bestaan negeert.
 
Howel er in Italië minstens vijftig burger-organisaties actief zijn op het gebied waarover het onderzoek van Childfocus gaat, is de Europese Raad slechts van het bestaan van twaalf van die organisaties op de hoogte gesteld, terwijl de beroemdste van de organisaties niet genoemd wordt: Meter, de organisatie die geleid wordt door Pastoor Fortunato di Noto, een nationale held van het ant-pedofilie activisme in Italië.
 
Childfocus heeft zich ook het recht toegeëigend om voor de Europese Raad het bestaan te verbergen van de organisaties die werken aan de meest gevoelige dossiers in Belgie, t.w.: de afffaire-Zandvoort en Nihoul/Nigeria. Uit een brief van Childfocus aan de organisatie 'Troviami i bambini', blijkt dat deze ONG het gerucht verspreid dat de Werkgroep Morkhoven -die de zaak Zandvoort aan het licht had gebracht- alleen maar ''ingebeelde complotten en kindermisbruik-netwerken bedenkt", terwijl een rapport van Interpol toch duidelijk bewijst dat 90.081 kinderen het slachtoffer zijn geworden van die zaak. Op de zelfde manier zou de Fondation Princesse de Croÿ, die het netwerk Nihoul/Nigeria aan het licht heeft gebracht, niet meer doen dan 'het systematisch verspreiden van geruchten over veronderstelde schandalen', hoewel zij medische onderzoeksrapporten aandraagt die sporen van marteling aantonen die gevonden werden op de lichamen van zes slachtoffers van dat netwerk.
 
Alleen Childoscope, de 'Interactive Directory of Organisations working in the field of missing and sexually exploited children' is op het Internet te raadplegen. Childfocus is er sinds 2004 en ondanks de 200.000 euro uit fondsen van de Europese Unie die ze ontvangen heeft, niet in staat gebleken om een pdf-versie van de twee andere onderdelen van haar onderzoek te maken. Ze vraagt 65 euro voor een exemplaar van het rapport 'Missing and sexually exploited children in the EU. Epidemiological data', en 22 euro voor  een exemplaar van ''Cooperation between civil society organisations and law enforcement services in the area of missing and sexually exploited children. Possibilities and limits from a European legal perspective.''
 
Daar Childoscope het resultaat was van een opdracht door de Europese Raad, waren Childfocus en de organisaties met wie ze samengewerkt heeft, verplicht om exacte en volledige informatie te verstrekken. Het rapport dat ze hebben opgesteld was bestemd om als basis te dienen voor de aanbevelingen van de offciele EU organisaties op het gebied van de zaken die in dat rapport bestudeerd worden, en niet om reclame te maken voor Childfocus zelf. Er was dus geen enkele geldige reden om welke organisatie dan ook buiten het rapport te houden, vooral niet die organisaties die officieel geregistreerd zijn in de verschillende landen.
 
Zou het niet van noodzakelijk belang zijn, in het licht van de ernst van het onderwerp, en gezien de slordigheid waarmee het behandeld is en vanwege het feit dat het van groot belang is dat de Europese Raad haar besluiten kan baseren op correcte informatie, om te kunnen beschikken over een serieus rapport over de zaken die de Europese Raad in 2001 wilde laten onderzoeken, en als aanvulling daarop over een studie naar:
 
-De als misdaden tegen de menselijkheid te kwalificeren feiten die in de affaire Zandvoort zijn gepleegd, en naar de maatregelen die op Europees niveau genomen dienen te worden om dat netwerk op te rollen.
 
-Naar de leemtes in de wet van de verschillende EU landen waardoor de sexuele uitbuiting van kinderen in de hand gewerkt wordt,
met name vanwege:
  -de mogelijkheid een medewerker van een organisatie te veroordelen wegens ''het in het bezit hebben van kinderporno'', tijdens de periode waarin hij bezig is met het verzamelen van bewijsmateriaal en het overhandigen daarvan aan Justitie (zie de affaire Vervloesem, in het dossier-Zandvoort elders op de site van 'droitfondamental'.)
  -de toestemmng die jongeren-bladen hebben om de namen en adressen van minderjarigen te publiceren, waardoor ze het gevaar lopen de prooi van pedocriminelen te worden (zie de affaire '7-extra': http://www.droitfondamental.eu/10-justice_7extra_en_prison-FR.htm)
 
-Naar de in elk land van de EU bestaande structuren die elke burger toestaan om kinderporno bij de autoriteiten aan te geven, zonder het risico te lopen strafrechtelijk vervolgd te worden.
 
-Naar het bestaan, de rol en de structuur van burger-organisaties die in elke lidstaat van de EU actief en met instemming van de autoriteiten werken aan de bescherming van pedofielen, en naar hun samenwerking met andere organisaties (verwijzing: de Nederlandse vereniging Martijn-www.martijn.org -die betrokken is bij het Zandvoort-netwerk en waaruit de politieke partij NVD onstaan is, die op 31 mei 2006 werd opgericht en die streeft naar legalisering van kinderporno en van sexuele relaties tussen volwassenen en kinderen.)
 
-Naar de werkelijk bestaande overheidscorruptie in de verschillende EU lidstaten bij de behandeling van zaken betreffende de sexuele uitbuiting van kinderen, en met name naar het feit dat criminelen in die zaken van wie de identiteit bekend is, ongemoeid worden gelaten en niet vervolgd worden, ondanks het feiten dat er massa's bewijzen van hun misdrijven zijn; en naar de stelselmatige manier waarop slachtoffers van dit soort zaken te maken krijgen met gerechtelijke dwalingen die tot gevolg hebben dat ze in het vervolg geneigd zullen zijn af te zien van het indienen van gegronde aanklachten bij Justitie tegen hun misbruikers.
 
-Naar het bestaan van een groep van onderling samenwerkende organisaties die onder het mom van hun activiteiten ter bescherming van kinderen, moedwillig valse informatie verspreiden met de opzet andere organisaties te schaden, of om de getuigenverklaringen van slachtoffers van kindermisbruik-netwerken te discrediteren.
 
--------------
U kunt als volgt het copy/paste werk van Childoscope controleren:
 
1. Kopieer met uw muis een van vet gedrukte Engelse zinnen uit de lijst hieronder.
3. Klik op het icoontje van de verrekijker.
4. Plak de Engelse zin in het dialoogvenster en klik op 'zoeken'.
 
 BelgiumHungaryItalyHollandRomaniaPolandUKTotal
We have contacts with the parents by telephone, Meeting
Nous avons des contactes avec les parents par téléphone, Rencontre
34--6-215
We employ specialists dealing with child victims of sexual assault
Nous employons des spécialistes traitants d'enfants victimes d'agressions sexuelles
224184223
the parents or even the child when alerted to a potential case of sexual exploitation
mesures préventives vis à vis des parents ou même de l'enfant quand alerté d'une affaire potentielle d'exploitation sexuelle
5-4-73423
We deal with the social reintegration of the child
Nous traitons la réintégration sociale de l'enfant
544-64326
Relations between our organisation and the authorities are governed by "official regulations"
Les relations entre notre organisation et les autorités sont régies par un "règlement officiel"
2-218-215
We receive feedback from the authorities concerning the perpetrators
Les autorités nous communiquent les rétroactions relatives aux prédateurs
5-2-2-211
Information suggesting the child is in the company of a person who could constitute a threat
informations suggérant que l'enfant est en compagnie d'une personne qui pourrait constituer une menace
2--241413
Information suggesting the child is in dangerous situation
informations suggérant que l'enfant est dans une situation de danger
22--51212
Use of the website for communicating about cases of sexual exploitation of children
Utilise le siteweb pour communiquer au sujet des affaires d'exploitations sexuelles d'enfants
242----8
We ensure a regular after-care of the contacts with the parents
Nous assurons le soin ultérieur des contacts avc les parents (!?)
5
-
-
-
-
-
-
5
 
------------------------------------------
Noot van de vertaler: De in het vertaalde artikel hierboven geschetste situatie rondom Childfocus (en de officiele EU instanties die haar activiteiten financieren) in verband met de verschillende kindermisbruik-schandalen en de activiteiten van verschillende NGOs zoals de Werkgroep Morkhoven op het gebied van de strijd tegen die kindermisbruik-netwerken, wordt verder onderbouwd en geillustreerd in een aantal andere artikelen op de site waar dit artikel dat ik hier vertaald heb gepubliceerd is (zie bronvermelding boven het artikel).
In die artikelen vindt u verdere details die de kritiek onderbouwen die in bovenstaand artikel geformuleerd wordt op Childfocus (en op de jurdische en politieke autoriteiten in de versch. EU lidstaten iha) w.b. het gevoerde beleid inzake bestrijding van sexuele uitbuiting van kinderen.
Die artikelen bevatten voornamelijk teksten over de initiatieven van enkele Italiaanse parlementsleden die vragen hebben gesteld in het Italiaanse parlement nav deze kwesties, en verder worden in die artikelen nog enkele voorbeelden gegeven van de manier waarop NGO organisaties als de Werkgroep Morkhoven worden tegengewerkt door de officiele autoriteiten (en door de pers en media), bijvoorbeeld in Roemenië. Omdat het voornamelijk illustraties betreft van de situatie zoals die hierboven uitvoerig wordt samengevat, en er niet veel aanvullende wezenlijke informatie in gegeven wordt, heb ik het niet nodig gevonden ze in het Nederlands te vertalen.
Voor de geinteresseerde lezer geef ik hier een opsomming van die artikelen in de (vrije) engelse vertaling die ervan gepubliceerd is op de zelfde site waar ook de originele franse versie van het artikel dat ik hierboven vertaald heb te vinden is, nml die van www.droitfondamental.eu .
 

18:41 Gepost door boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, child focus, europese raad |  Facebook |

14-01-10

OCMW Antwerpen: onderzoek oplichting

ARCHIEF: OCMW ANTWERPEN - ONDERZOEK OPLICHTING

TraliesimagesARCHIEF – 31.12.2006

De Werkgroep Morkhoven voerde in 1989 pamflettenacties rond het kinderziekenhuis ‘Good Engels’ van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Werk (OCMW) te Antwerpen omdat jongeren en kinderen er soms wekenlang in onmenselijke omstandigheden in isoleercellen werden opgesloten. De pamflettenacties werden echter bemoeilijkt en slachtoffers-getuigen werden in een andere instelling opgesloten alwaar zij volledig van de buitenwereld werden afgesloten. De aangeklaagde feiten werden door de overheid in alle talen en toonaarden ontkend.

Tengevolge van de pamflettenacties van de Werkgroep Morkhoven op de trappen van het gerechtshof en de marktplaatsen in Antwerpen, besloot men uiteindelijk tot het instellen van een zogenaamde onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van de universiteitsprofessor Paul Cosyns (Universitaire Instelling Antwerpen).
Deze commissie stelde geen enkele wantoestand vast maar dat kwam omdat bepaalde leden van die commissie ook in het bestuur van het kinderziekenhuis zetelden zodat er van een ‘onafhankelijke commissie die een onafhankelijk onderzoek voerde’ geen sprake was.

De Werkgroep Morkhoven zette haar onderzoek evenwel verder en stelde vast dat bepaalde jongeren ook sexueel misbruikt waren. Op een bepaald moment wist de Werkgroep Morkhoven zelfs te achterhalen dat een aantal jongeren uit de instelling in het prostitutiemilieu werkten. Het is op deze manier dat de Werkgroep tenslotte op het spoor zou komen van de kinderpornonetwerken te Temse, Madeira en Zandvoort.

In plaats van de feiten ernstig te nemen, wendde de overheid echter alle mogelijke middelen aan om de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen. De Gazet van Antwerpen wist op een bepaald moment in grote letters te melden dat een ‘lid van de Werkgroep Morkhoven (terwijl het geen lid van de Werkgroep Morkhoven was) zelf beticht werd van zedenfeiten met een minderjarige en dat de Antwerpse Procureur des Konings een onderzoek in deze zaak had bevolen’. De Antwerpse burgemeester Cools (Sp.a, Vlaamse socialisten) vaardigde een uitzonderlijk ‘pamflettenreglement’ uit waardoor de pamflettenacties van de Werkgroep Morkhoven konden verboden worden. Het gerecht van Turnhout verplichtte Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem tot een gerechtelijk geestesonderzoek. De Werkgroep Morkhoven kreeg verder te maken met een duistere figuur uit het misdaadmilieu die blijkbaar goed bevriend was met inspecteur M.R. van de Antwerpse gerechtelijke politie die de Morkhoven-actievoerders onophoudelijk voor verhoren uitnodigde.
Die duistere figuur bleek de ex-BOB John V.L. te zijn die -volgens bepaalde kringen- voor de Belgische Staatsveiligheid werkte.

John V.L. komt ook voor in het artikel van Het Nieuwsblad van 30.12.2006 (zie copie in bijlage) waarin staat dat het Antwerpse parket wil dat de genaamde Marco Laenens (VLD), toekomstige ondervoorzitter van het OCMW te Antwerpen, zich voor de correctionele rechter wegens schriftvervalsing verantwoordt.

‘Laenens (45) wordt ervan verdacht dat hij samen met zijn gewezen levenspartner en een dubieuze ex-BOB’er een transactie heeft afgesloten waarbij de tegenpartij voor 68.000 euro werd opgelicht. Laenens zegt John V.L. nooit gezien te hebben en plaatst hem in het kamp van de tegenstrevers, als een van de twee tussenpersonen bij de totstandkoming van de overeenkomst’, aldus het artikel.

De politiek bleek een belangrijke rol te spelen bij de akties van de vzw Werkgroep Morkhoven rond het OCMW-kinderziekenhuis te Antwerpen, de kinderpornozaak Zandvoort en het Temse-netwerk. Zo werd het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die vlak na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998, de klachten tegen Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem organiseerde, vorig jaar dank zij de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur vorig tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemd.

Victor V. die nauwelijks kan schrijven, komt in een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met minderjarigen voor maar mag binnen het Bijzonder Comité van het OCMW-bestuur van Herentals, mee in jeugdzaken beslissen. Men kan zich afvragen of er in de OCMW-benoemingen soms politiek geknoeid wordt. De VLD (Vlaamse liberalen) en Sp.a sloten zopas een contract af om ‘de fraude te bestrijden’. Misschien wordt het tijd dat de beide regeringspartijen de fraude en corruptie in eigen partijrangen aanpakken…

Op 23.10.2006 liet de Werkgroep Morkhoven een Open Brief waarin de voornoemde processen-verbaal zijn vervat, ter ontvangst op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers aftekenen.

De Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws die de verhalen rond Marcel Vervloesem mee hielpen verspreiden en Marcel Vervloesem gedurende jarenlang een ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘kindermisbruiker’ noemden terwijl deze op 15.11.2006 voor de klachten van Victor V. werd vrijgesproken, ontvingen een afschrift van de Open Brief.
Ook Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) en de parlementsleden die zonder uitzondering tegen kindermisbruik gekant zeggen te zijn, kregen een afschrift van de Open Brief maar reageerden niet. Het gerecht van Turnhout van haar kant wilde ‘geen commentaar’ kwijt en daar blijft het blijkbaar bij.

Norbert D.R., de man die inzake het Temse-Madeira-netwerk uiteindelijk werd veroordeeld, werkte ‘toevallig’ voor het OCMW te Temse.

Kopie van het originele artikel: alle Sp.a en VLD-parlementsleden

_______________________________________________


Gerecht jaagt op ondervoorzitter Antwerps OCMW

Antwerpen – Het Antwerpse parket wil dat Marco Laenens (VLD), de toekomstige ondervoorzitter van het OCMW, zich voor de correctionele rechter verantwoordt wegens schriftvervalsing.

Laenens (45) wordt ervan verdacht dat hij samen met zijn gewezen levenspartner en een dubieuze ex-BOB’er een transactie heeft afgesloten waarbij de tegenpartij voor 68.000 euro werd opgelicht. Dat zou gebeurd zijn door de boekhouding te vervalsen. Het parket vraagt op 10 januari voor de raadkamer de doorverwijzing van de drie betrokkenen naar de strafrechter.

Laenens zegt dat hij in de zaak eerst slachtoffer was en nu in de rol van dader wordt geduwd. Na overname van de bvba Kwalivo (later naamloze vennootschap) die actief is in de binnenvaart, stelde Laenens samen met zijn intussen gewezen vrouw vast dat hij bedrogen was. De zaak werd door een burgerlijke rechtbank behandeld en volgens Laenens’ advocaat Peter Defour werd het geding daar ook gewonnen.

De tegenpartij liet na in beroep te gaan, maar toen Elisabeth T. en Marco Laenens het geld wilden innen, ging ze wel in het tegenoffensief. De tegenpartij diende tegen Laenens en zijn partner een strafklacht in wegens oplichting.

Het parket vordert de doorverwijzing naar de rechter, zowel van Laenens als van Elisabeth T., en ook van gewezen rijkswachter John V.L.
Die laatste is in gerechtskringen geen onbekende. Hij liep in 1995 en 1996 al veroordelingen op, waarvan één wegens fraude met inreis- en verblijfsdocumenten ten voordele van migranten. Telkens kreeg hij twee jaar celstraf.

Laenens zegt John V.L. nooit gezien te hebben en plaatst hem in het kamp van de tegenstrevers, als een van de twee tussenpersonen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

VLD behoudt vertrouwen

Vier dagen voor het dossier opnieuw voor de raadkamer komt, wordt Laenens geïnstalleerd als OCMW-raadslid. Hij was dat ook al de voorbije zes jaar, maar hij wordt nu een van de twee ondervoorzitters.

De VLD zegt het vertrouwen in Laenens te behouden en zegt te kunnen vermoeden waarom enkele dagen voor de aanstelling van de nieuwe OCMW-raad dit nieuws uitlekt. Laenens en zijn collega Jef Aertbeliën haalden het net als zes jaar geleden opnieuw, maar met acht kandidaten voor twee OCMW-stoelen was de strijd in het VLD-kamp hevig.

Guy Fransen, Het Nieuwsblad dd. 30.12.2006

__________

Marco Laenens liet de vzw Werkgroep Morkhoven op 14.1.2010 weten:

Beste,
In deze zaak ben ik zowel in eerste aanleg als in beroep volledig vrijgesproken.
dit zou u misschien ook wel eens op uw blog kunnen vermelden na al uw lasterlijke aantijgingen van 31/12/2006


Kinderpornozaak Zandvoort en aanverwanten:
http://zaplog.nl/zaplog/article/marcel_vervloesem_en_de_z...
http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlis...
http://www.youtube.com/user/ULTJECRUMPIE#g/u
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://morkhoven.org/wordpre

12-01-10

Kinderporno - Zaak Zandvoort: aktievoerder langzaam vermoord


E479.tuinBrussel, 12.1.2010

Beste X,

Heb opnieuw naar het kabinet van justitie gebeld inzake de 4de bijna-comateuze toestand van Marcel maar daar wil men van niets weten (zie op onze site en probeer het overal bekend te maken).

Een Engelse vertaling van het laatste bericht hierover, zou niet slecht zijn. Heb al een nederlandstalige en franstalige versie.

Marcel wordt ook nog op een andere manier aangepakt.
De procureur van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen heeft in 5 regeltjes negatief geadviseerd.
Dat kon hij omdat de PSD van minister De Clerck de toelating krijgt om haar documenten achter te houden.

Allemaal zeer goed voor zijn gezondheid !

Het is duidelijk dat men hem op die manier wil vermoorden !


02-truth-freedom

 

 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
- Video's: Marcel Vervloesem en de Zandvoortse kinderporno (nederlandstalige ondertiteling)


11-01-10

Kinderporno - Zaak Zandvoort: Aktievoerder bijna 4de keer in coma


tralies.imagesBrussel, 11 januari 2010 - Gisteren schreef ik voor de zoveelste maal naar de Belgische en europese parlementsleden om hen te melden dat Marcel Vervloesem van onze vereniging, in de gevangenis van Turnhout voor een derde maal bijna in coma was geraakt doordat zijn suikerspiegel die sinds zijn laatste opsluiting in de isoleercel niet meer te controleren valt, 's morgens weer op 50 was gevallen.

De nieuwe opsluiting in een isoleercel kwam er nadat Erwin Boosten van de psycho-sociale dienst (PSD), die hierbij op de medewerking van het directoriaat-generaal van de penitentiaire instellingen te Brussel en de stilzwijgende goedkeuring van justitieminister De Clerck kon rekenen, Marcel Vervloesem op zijn bureau had geroepen en hem daarbij verklaarde dat hij op 'geen ambulante begeleiding meer hoefde te rekenen' en dat hij er 'persoonlijk voor zou zorgen dat zijn briefwisseling en bezoek beperkt zou worden'.
Erwin Boosten nam deze beslissing nadat de Werkgroep Morkhoven op een gedetailleerde manier het eindeloos geknoei van de PSD's te Brugge en te Turnhout in vraag had gesteld. Daarbij werden er zelfs criminele feiten gepleegd. Er werden immers niet alleen medische stukken achtergehouden maar ook het rapport van de PSD dat bedoeld was voor de strafuitvoeringsrechtbank, werd door middel van verkeerde gegevens uit het vonnis vervalst.

Marcel Vervloesem's protest hiertegen werd in de kiem gesmoord. Hij werd gedurende 7 dagen in een onverluchte isoleercel opgesloten, wat het aantal dagen in de isoleercel op 50 bracht.
Zoals gewoonlijk, haalde het schrijven naar Minister van Justitie Stefaan De Clerck die over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt, weer niets uit.

De gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die voor zijn opsluiting in de gevangenis reeds zwaar ziek was en die, tijdens zijn 1,5 jaar durende opsluiting in de gevangenis alleen al, 5 spoedopnames en spoedoperaties onderging waarbij hij als een beest gedurende 591 uren met een ijzeren ketting aan operatietafel, ziekenhuisbed, rolstoelen enz. werd vastgeketend, lijkt nu met de dag slechter te worden.
Uit de verklaring dat men hem om gezondheidsredenen niet kan vrijlaten omdat het 'risico bestaat dat hij zijn vroegere anti-kinderporno-aktiviteiten zou hervatten en contact met de pers zou opnemen', kan men enkel besluiten dat men beslist heeft om hem, zoals een echte politieke gevangene in één of andere dictatuur, in de gevangenis te laten sterven.

Het feit dat Minister De Clerck zelfs niet reageert op de brieven van Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, waarin om een onmiddellijke vrijlating om gezondheidsredenen verzocht wordt, toont duidelijk aan dat de Minister zelf achter die beslissing staat.
Volgens het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent, is de Minister ook de enige die kan beslissen om iemand om gezondheidsredenen vrij te laten.

Er waren eerder al tekenen die er op wezen dat de Minister persoonlijk bij deze zaak betrokken is.
De Minister liet bijvoorbeeld geen onderzoek instellen naar het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort (de bijna 90.000 kinderen op de foto's zijn nog altijd niet geidentificeerd, de kinderpornoproducenten en kinderverkrachters werden niet opgespoord,); de Minister reageerde niet op de in 2008 gedane vaststelling van de Hoge Raad voor de justitie dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen en er 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op de gerechtshoven van Turnhout en Antwerpen verdwenen waren; de Minister laat niet onderzoeken waarom de 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem op zijn naam heeft staan, stilgezwegen worden; de Minister blokkeert al bijna een jaar de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafwet inzake de vrijlating van gevangenen om gezondheidsredenen; de Minister liet de PSD's gewoon hun gang gaan, liet de folterpraktijken en willekeurige sancties tegen Marcel Vervloesem toe en laat toe dat er nog steeds briefwisseling verdwijnt en wordt achtergehouden; de Minister beloofde in maart 2009 dat hij 'de Hoge Raad van Toezicht opdracht had gegeven om de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem te onderzoeken' maar daar kwam niets van.

De Minister is door de talrijke brieven, aangetekende brieven, mails en telefoons naar hem en zijn kabinet, maar al te goed op de hoogte van deze zaak en het schijnt dat hij zelfs een apart dossiertje van alle publikaties van de Werkgroep Morkhoven op het Internet, ter zijner beschikking heeft.

Het leven van een gedetineerde is voor Minister De Clerck echter niets waard en hij laat een gevangene nog liever in de gevangenis sterven dan een onderzoek te laten instellen naar de criminele praktijken van de magistraten die bij het in de doofpot steken van de kinderpornozaak en het jarenlange criminaliseren van Marcel Vervloesem zijn betrokken.

Een kopie van deze publikatie wordt vandaag ondermeer naar Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewekers gezonden. Zij worden al bijna een jaar lang op de hoogte gehouden van dit dossier zonder dat er een oplossing komt. Kabinetsmdewerker Els Baart die ik zopas telefoneerde en opnieuw wees op de kritieke gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, antwoordde mij dat men 'geen telefonische afspraken maakt' en dat men 'haar moest schrijven' terwijl zij de brieven van de vzw Werkgroep Morkhoven niet beäntwoordt.
Als Marcel Vervloesem vandaag of morgen in coma zou geraken en daarbij zou overlijden, zijn zowel deze vrouw als Minister De Clerck, hiervoor verantwoordelijk.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

--------

Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar Minister De Clerck gestuurd.
Ook de bijna 200 Belgische en europese parlementsleden die gisteren nogmaals werden aangeschreven, kregen gisteren een kopie van deze lijst.

De vzw Werkgroep Morkhoven kreeg slechts één enkel 'antwoord' dat door Minister De Clerck persoonlijk ondertekend was en waarin verwezen werd naar Els Baart, de kabinetsmedewerker die het dossier Vervloesem beheert.
In zijn brief van 30.4.2009 liet De Clerck weten:
- 'Wat de PSD materie betreft, zie ik geen enkele objectieve redenen om in dit dossier te interveniëren. Immers, de nodige contacten tussen de PSD medewerkers en de heer Vervloesem vinden plaats.
- 'Medische aspecten van dit dossier werden onderzocht door de Dienst Gezondheidszorg.'
- 'De vragen om de strafuitvoeringsmodaliteiten werden onderzocht'.
- 'Ook de raadsman van de heer Vervloesem werd eerder hierover geinformeerd'.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.

België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie. De Belgische ex-premier Herman Van Rompuy die, zoals Minister De Clerck, deel uitmaakt van de Vlaamse christendemocraten, werd inmiddels tot europese president benoemd alhoewel hij tevergeefs werd aangeschreven in verband met de kinderpornozaak Zandvoort en Marcel Vervloesem.


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Werkgroep Morkhoven - Wordpress
Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet
Justitie en pedo's houden niet van 'zelfbenoemde pedojagers'

10-01-10

Activist Marcel Vervloesem à nouveau en danger


tralies.imagesBruxelles, 10 janvier 2010 - J'ai eu Marcel Vervloesem de notre association au téléphone. Il s'est évanoui pour le troisième fois à cause d'une hyglycémie.  Son niveau de sucre était à nouveau tombé à 50.  Il doit aller tout de suite à l'hôpital et il doit être libéré avant qu'il meurt à la prison !

Jan Boeykens, Président de l'asbl Werkgroep Morkhoven


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - le réseau pédocriminel de Zandvoort:

Réseau pédocriminel de Zandvoort - Google
Werkgroep Morkhoven - Wordpress
vidéos: le réseau pédocriminel de Zandvoort
vidéos: Zandvoort etc. (1)
vidéos: Zandvoort etc. (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet
http://droitfondamental.eu/
http://verdwijningen.skynetblogs.be/


08-01-10

Klachten tegen vzw Werkgroep Morkhoven


cd-romsDe klachten tegen de vzw Werkgroep Morkhoven worden telkens zorgvuldig voorbereid. Dat zou er op kunnen wijzen dat justitie er mee achter zit...

---------

Brussel, 8.1.2010 – Zoals te verwachten was, werd er een klacht ingediend bij de Helpdesk van Weblog.nl.

De klacht kwam van een persoon die Marcel Vervloesem, na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998, beschuldigde. Hij deed dat tesamen met enkele criminelen die allen beweerden dat zij 20 jaar voordien ‘door Marcel Vervloesem gefolterd en verkracht’ werden.

Dat gebeurde, zoals in het geval van de andere beschuldigingen en klachten, via een zogezegd interview in een Vlaams dagblad.

Opmerkelijk in heel deze zaak is het feit dat Marcel Vervloesem, na jarenlang als ‘kindermisbruiker’ en zelfverklaarde kinderpornojager’ door het slijk te zijn getrokken, in 2005 opnieuw van ‘folteringen en verkrachtingen’ werd beschuldigd door enkele jongeren uit hetzelfde milieu die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling zaten.

Vlak daarop lanceerden de aanklagers uit 1998 een petitie waarin geëist werd om Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten (wat enkele maanden geleden gebeurde) en de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.

De petitie die alleen door de aanklagers uit 1998 werd getekend, kwam via een christendemocratische politica uit Morkhoven, ter sprake in de gemeenteraad van het stadje Herentals waar dat één van de aanklagers intussen tot gemeenteraadslid werd verkozen.

De bovengenoemde persoon voor wiens klachten Marcel Vervloesem in 2008 door het hof van beroep te Antwerpen werd vrijgesproken, begon een klein jaartje geleden, via een skynetblog, met een echte smaad- en lastercampagne tegen Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens en de vzw Werkgroep Morkhoven. Hij ging zelfs zover dat hij de dochter van Marcel Vervloesem er openlijk voor waarschuwde dat zij haar ‘kinderen tegen hun grootvader moest beschermen indien deze een penitentiaire verlofdag zou toegekend krijgen’ en schreef als zogezegd slachtoffer naar allerlei justitiediensten.

Uiteindelijk besloot Skynet om de skynetblog van de man te sluiten.

De man startte echter opnieuw met een skynetblog en zette zijn lastercampagne vanuit deze blog en vanop een Nederlandse pedo-gerichte site verder.

Nadat alle berichten, waaronder ook de oproep om kindermisbruikers (waarmee Marcel Vervloesem werd bedoeld) ‘te martelen en levend te verbranden’ door Skynet van de skynetblog werden verwijderd, publiceerde de administrator van de Nederlandse site plotseling een Open Brief die aan de burgemeester van Herentals was gericht.

In de Open Brief werd, zoals bij de petitie in 2005 gebeurde, aan de burgemeester gevraagd om zijn politieke macht aan te wenden om ‘alle blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven te laten sluiten’.
Er werd hem verzocht om contact op te nemen met Skynet. De Nederlandse site die hard van leer trekt tegen de ‘zelfbenoemde pedojagers’ en geen onderscheid ziet tussen Chris Hölsken en Marcel Vervloesem, diende tevens een klacht in bij Skynet en riep iederéén op om hetzelfde te doen.

Op die manier wil men Skynet blijkbaar onder druk zetten.

Een half jaar geleden werden er ook drie skynetblogs, waaronder ‘Doofpot Justitie’ met het hele internetarchief van de vzw Werkgroep Morkhoven sinds 2005, gesloten. Dat gebeurde na een klacht van iemand die samenwerkt met een advocate die einde 2007 (toen het proces tegen Marcel Vervloesem nog lopende was) opriep om de skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en van het Internet te verwijderen. Volgens de advocate was de skynetblog ‘dubieus en maatschappelijk onaanvaardbaar’ en diende zij ‘enkel ter bescherming van een kindermisbruiker’ en ‘justitie in een negatief daglicht te plaatsen’.

De vzw Werkgroep Morkhoven heeft thans een advocaat aangesteld die ten gepaste tijde de nodige stappen zal ondernemen.

http://doofpottenjustitie.web-log.nl/


Kinderpornozaak Zandvoort en aanverwanten:

http://zaplog.nl/zaplog/article/marcel_vervloesem_en_de_zandvoortse_kinderporno/ http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=ultjecrumpie/ http://www.youtube.com/user/ULTJECRUMPIE#g/u/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://morkhoven.org/wordpress/

07-01-10

Kinderpornozaak Zandvoort: Morkhoven-aktivist stilzwijgend vermoord


tralies.imagesDe situatie waarbij mensen overal ter wereld hun meeste elementaire rechten worden ontnomen, kan niet blijven duren...

Brussel, 7 januari 2010 - Gisteren-avond Marcel Vervloesem van onze vereniging, die met zijn kanker, suikerziekte, hartziekte, nierproblemen enzoverder al 1,5 jaar lang in de gevangenis is opgesloten, aan de lijn gehad. Men is hem langzaam aan het vermoorden. Zijn suikerspiegel is al wekenlang niet meer onder controle te krijgen en enkele dagen geleden was hij bijna in coma. Dat komt omdat men hem voor zijn protest tegen het afsluiten van zijn dossier door de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout, gedurende 7 dagen lang in een onverluchte isoleercel had opgesloten (wat zijn totaal aan isoleercel-dagen op 50 bracht). Men heeft zijn insuline reeds geruime tijd verdubbeld (s'morgens, 's middags, 's avonds 3 x 35 en later op de avond nog eens 50). Zijn suikerspiegel stond vandaag weer op 70. Na de uitdrogingsverschijnselen waarvoor hij een week geleden naar het hospitaal moest gaan, heeft hij nu weer een ernstige vochtopstapeling in zijn benen.

De bedoeling van justitie die, ondermeer door mij, schriftelijk en telefonisch via justitieminister Stefaan De Clerck en zijn kabinet wordt geinformeerd, is om Marcel Vervloesem's gezondheid zodanig verder in de vernieling te helpen dat men hem terug naar het medisch centrum van Brugge kan overbrengen zodat niemand de verantwoordelijkheid draagt als er iets met hem gebeurt en indien hij moest te komen overlijden.

Zoals men weet, is De Clerck radicaal tegen een voorlopige vrijheid om gezondheidsredenen van Marcel Vervleosem omdat hij 'anders zijn vroegere anti-kinderpornoakties met de vzw Werkgroep Morkhoven zou hernemen en hij de pers zou kunnen contacteren'. De Clerck blijkt als vlaamse christendemocraat daarmee niet alleen lak te hebben aan de grondwettelijke persvrijheid in België maar schendt bovendien het vonnis van het hof van beroep van Antwerpen waarin het spreekverbod met de pers dat de correctionele rechtbank Marcel Vervloesem oplegde, nietig werd verklaard.

Ik neem vandaag opnieuw telefonisch contact op met het kabinet van De Clerck en het directoriaat-generaal (waaronder de penitentiaire gezondheidsdienst) van de strafinrichtingen te Brussel. Zoals de advocaat van Marcel die zich nauwelijks durft te roeren en tal van andere mensen, vinden wij met de vzw Werkgroep Morkhoven dat zwaar zieke personen zoals Marcel Vervloesem, niet in de gevangenis thuishoren. Dit is niet alleen onmenselijk maar ook strijdig met alle europese en internationale verdragen inzake de mensenrechten.
Minister De Clerck die op zijn website over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt en beweert voor een 'gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden' te zijn, moet zijn verantwoordelijkheid in deze zaak dringend opnemen. Het heeft geen zin dat een Belgische minister tot in Nederland over 'overbevolkte gevangenissen' gaat klagen als hij zijn eigen principes niet respecteert en hij zelf de oorzaak is van die overbevolkte gevangenissen. Het heeft geen zin om mensen in de gevangenissen te laten sterven om een kinderpornozaak waarin bepaalde magistraten zijn betrokken, in de doofpot te kunnen steken.

Gisteren had ik een lang gesprek met een Engelse artse over de situatie van Marcel Vervloesem. Alhoewel zij veel gewoon was, viel haar mond open van wat zij allemaal te horen kreeg. Ik vertelde haar dat Marcel al meer dan 20 keren geopereerd en met spoed opgenomen werd. Ik zei haar dat de Belgische autoriteiten hem vanwege de kinderpornozaak Zandvoort, definitief het zwijgen wilde opleggen en dat hij daarvoor echt gefolterd werd (willekeurige pesterijen en sancties, isoleercellen, blokkeren van de briefwisseling, het achterhouden van medische gegevens, het vervalsen en tenslotte het blokkeren van het gevangenisdossier door de psycho-sociale diensten en de autoriteiten te Brussel, het 591 uren vastgeketend zijn aan operatietafel en ziekenhuisbed enzoverder). Volgens deze artse was alleen de combinatie van een zware hartziekte en suikerziekte reeds dodelijk.

Het probleem is blijkbaar dat justitieminister De Clerck, zoals zijn voorganger en partijvriend Jo Vandeurzen, eigenlijk ook de minister van volksgezondheid is.

Vandeurzen is, na zijn ontslag in de Fortiszaak, trouwens minister van volksgezondheid geworden en heeft als ex-directeur van het grootste ziekenhuis in Limburg, overal een vinger in de pap.

De geneesheren hebben niets te vertellen in dit land en op de Orde van Geneesheren hoeft men natuurlijk niet te rekenen.
Het spijtige in deze zaak is dat ook de goedwillende geneesheren een slecht imago krijgen in het buitenland.

Nog iets over de psycho-sociale dienst (PSD) in de gevangenis van Tunhout. PSD-psycholoog Erwin Boosten die voor het volledig afsluiten van het dossier en zijn optreden in de zaak Vervloesem het 'volle vertrouwen' kreeg van het directoriaat-generaal van de penitentiaire inrichtingen die rechtstreeks onder de bevoegdheid valt van Minister De Clerck, liet Marcel een paar maanden geleden weten dat hij '4 brieven naar therapeuten ging schrijven'. Sindsdien is er echter niets meer van hem te horen of te zien terwijl Marcel's zaak op 21.1.2010 opnieuw voor het personeelscollege van de gevangenis van Turnhout komt en weldra opnieuw voor de strafuitvoeringsrechtbank zal komen alwaar de rechter zich (zoals gewoonlijk) zal baseren op het rapport van Erwin Boosten, dat (zoals gewoonlijk) niet tijdig klaar zal zijn, waarop de rechter (zoals gewoonlijk) dan weer zal beslissen om de zaken verder uit te stellen. Marcel richtte zich vandaag in een rapportbriefje aan Erwin Boosten die al twee dagen lang op zijn bureautje zit uit te rusten van de zware feestdagen. Zijn situatie is uitzichtloos. De Belgische kamerleden werden eind 2009 allen over deze zaak geinformeerd maar slechts enkelen durven hun mond te openen en richten zich met hun vraag tot minister Declerck die hun vragen meestal onbeäntwoord laat...

Om de gedetineerden en hun naasten over deze gang van zaken te informeren, hebben we, naast onze blog rond de 'rechten van de gevangenen', nu ook een site rond de PSD opgestart:
http://folteringen.wordpress.
com/

Ook als de Belgische regering Marcel Vervloesem (na de eerdere moord op Gina Bernaer-Pardaens) in de gevangenis laat overlijden, zal de vzw Werkgroep Morkhoven met haar akties rond het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort blijven doorgaan en blijven informeren over de schendingen van de mensenrechten in België.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

06-01-10

Verdwenen en vermoorde kinderen


IMGP3096.2010Antwerpen, 4 januari 2010 - Aan het Asiadok te Antwerpen worden de vermoorde Kim Heyrman en de nog steeds vermiste Ken Heyrman herdacht. Broer en zus verdwenen op 4 januari 1994. Kim werd op 11 februari 1994 in het Asiadok teruggevonden, vermoord en verkracht. Het meisje was toen 11 jaar. Van broer Ken, toen 8 jaar, ontbreekt nog steeds elk spoor. Tinny Mast, moeder van de beide kinderen, tast na al die jaren nog steeds in het duister.

Kim en Ken verdwenen in de omgeving van het Antwerpse Schijnpoort, ze waren thuis vertrokken om te gaan voetballen met een vriendje. Hun vriendje bleek echter al vertrokken. Kim en Ken vertrokken daarop zelf naar het voetbalveld in Merksem. Ze werden het laatst gezien op het einde van de brug over het Albertkanaal, naast het Sportpaleis.  Tinny Mast en haar man werden destijds door het Antwerpse Parket gemarginaliseerd en gecriminaliseerd.

Erg behulpzaam was het parket dan ook totaal niet. Ze werden overal buitengehouden en zelfs als verdachten ondervraagd en werden ook heel slecht geïnformeerd over het onderzoek. Toen Kim werd teruggevonden werd er pas een onderzoeksrechter gevorderd. Daarvoor was er zelfs geen onderzoeksrechter met de zaak bezig. Toendertijd was Stefaan De Clerck minister van Justitie. Tinny Mast had destijds een gesprek met hem. Anno 2010 is Stefaan de Clerck opnieuw minister van justitie en stelt Tinny Mast zich nog steeds dezelfde vragen:

"Wie heeft mijn kinderen ontvoerd? Waar is mijn zoon? Waarom doen ze niets? En waarom wordt de dader niet gestraft? In het glazen paleis van Antwerpen weet men duidelijk wie het gedaan heeft! Bij deze vind ik dat ik recht heb op antwoorden, dat ik een tweede kans verdien, dat ik het voorrecht heb om deze vragen te stellen en dat ik het recht heb op duidelijke antwoorden en oplossingen. Waar is mijn tweede kans? Ik ben hun mama. Ik sta zoals elk jaar op 4 januari om 18.30u aan het Asiadok van Antwerpen te rillen van de kou en samen met mij vele andere mensen. Enkel zo wordt er nog aan hen gedacht. Waar is de tweede kans voor Kim en Ken? Bij de herdenking elk jaar? Antwoorden zijn mij in al die jaren raadsels gebleven. Waarom komen er geen antwoorden op vragen waarop ik zelfs het antwoord weet en de heren in het glazen kasteel ook. Of mag het niet geweten zijn?"

Raf Verbeke, van de CAP (Comité voor een andere Politiek) deed een oproep om gratis copies te verkrijgen voor slachtoffers bij inzage in het strafrechtelijk dossier en daaromtrent werd ondertussen ook een petitie opgestart gericht aan de minister van Justitie Stefaan De Clerck:

http://www.facebook.com/group.php?gid=232016674666&re...
http://www.indymedia.be/nl/node/36147/

31-12-09

31.12.2009: Aktievoerder Marcel Vervloesem bijna in coma


MARCEL VERVLOESEM BIJNA IN COMA: 31.12.2009


TraliesimagesBrussel, 31 december 2009

Een uurtje geleden belde Marcel Vervloesem mij op en meldde mij dat hij vanmorgen bijna in coma is geraakt.

Tijdens de wandeling kreeg hij het plotseling zeer warm en zag alles zwart voor zijn ogen. Hij slaagde er nog in om terug naar binnen te gaan waar dat een medisch onderzoek uitwees dat zijn suikerspiegel van 200 plotseling naar 40 was gezakt.

Men besloot hem onmiddellijk opnieuw insuline in te spuiten alhoewel het niveau van de insuline-injecties nog steeds op haar allerhoogste punt staat.

Vorige week drong de vzw Werkgroep Morkhoven, die hierin werd gesteund door andere verenigingen, er bij het Directoriaat-Generaal van de penitentiaire instellingen en bij het kabinet van justitieminister De Clerck op aan om Marcel Vervloesem dringend te hospitaliseren in het Sint-Jozef ziekenhuis te Turnhout, zonder dat hij hierbij met de enkels aan het ziekenhuisbed zou vastgeketend worden zoals dit in het AZ Sint-Jan te Brugge gedurende 591 uren en ook tijdens de operaties het geval was.

Men besloot het gevangenisregime van Marcel Vervloesem toen enigszins te vermenselijken door hem als zwaar zieke suikerzieke en hartpatiënt, wat meer bewegingsvrijheid te geven.

Dat is echter geen oplossing omdat dat maar weinig lijkt te veranderen aan de zorgwekkende medische toestand van Marcel Vervloesem wiens suikerspiegel nog altijd niet gerestabiliseerd blijkt te zijn na zijn zeven dagen durende opsluiting in een onverluchte isoleercel tengevolge van zijn protest tegen het afsluiten van zijn dossier door de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout.

Er is geen medische observatieafdeling in de gevangenis van Turnhout en van 20 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens is er geen geneesheer of verpleging aanwezig.

De vzw Werkgroep Morkhoven en de advocaat van Marcel Vervloesem dringen bij Minister De Clerck reeds geruime tijd aan om Marcel Vervloesem om gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid te stellen. De Minister is de enige persoon die hiertoe kan beslissen maar de Minister die over een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt en zich steeds beklaagt over zijn overbevolkte gevangenissen, liet weten dat zwaar zieke gevangenen (buiten de gevangenen waarvoor hij een persoonlijke uitzondering maakt) 'tot drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden in de cel moeten opgesloten blijven'.


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhovenkaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Werkgroep Morkhoven - Wordpress
Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet

26-12-09

Beste wensen voor 2010


De vzw Werkgroep Morkhoven wenst al wie strijdt voor de mensenrechten en de leden van de Skynet Klantendienst die niet willen dat de Skynetblogs een platform worden voor oproepen tot haat en geweld, het beste voor 2010

B73B

05:30 Gepost door boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2010, beste wensen, boeykens, kindermisbruikers |  Facebook |

25-12-09

Caso pedocriminale di Zandvoort: Marcel Vervloesem in pericolo di morte

 

dehydration.grandeBruxelles, il 24 dicembre 2009 - Mentre il Primo Ministro belga reclama uno "sforzo continuo" di lotta contro la corruzione e per l'applicazione dei Diritti dell'Uomo del nuovo governo AFGHAN e lui conduce la missione del suo ministro della giustizia, per assassinare Marcel Vervloesem, incarcerato per aver portato le prove della corruzione che copre lo sfruttamento sessuale dei bambini e dei grandi imbrogli. I medici hanno l'ordine di evitare l'ospedalizzazione...cio che ora significa, di assicurargli un coma diabetico irreversibile per disidratazione e di distruggergli i reni, se sopravvive allo scompenso cardiaco.

Marcel Vervloesem presenta attualmente i segni clinici di una disidratazione che necessita di urgenti trattamenti medici: quando il soggetto perde la vista e la sua pelle perde l'elasticità, al punto che un pizzicotto molto forte forma delle pliche sottopelle che non si spianano nemmeno quando si lascia. Lui ha perso otto kili in tre settimane. Il suo tasso glicemico ha superato la soglia del coma diabetico dopo 12 giorni. Lui vomita sempre e non tiene giù nulla.

Il controllo dei media è arrivato ad una lobotomia psicoeconomica massiccia. Più i funzionari hanno mansioni di responsabilità, e più aumenta la distanza che li separa dai prigionieri,ed ancor più diventano inumani. Il lavaggio del cervello compare nelle frasi ripetitive automatizzate, che loro ripetono uno dopo l'altro,da un ufficio all'altro. Solo i guardiani e gli infermieri della prigione sono infuriati. La loro professione è di assicurare una vita comunitaria giusta ed umana ai prigionieri, e non di sorvegliare un uomo che si sta assassinando perdisidratazione.

Nel 2005, Laurette Onkelinx, allora Ministro della Giustizia e dopo ministro della sanità, aveva cannato un primo tentativo di assassinio interdicendo di ospedalizzare Marcel Vervloesem. Alla domanda se era normale svegliare un soggetto cardiaco ogni quarto d'ora, una funzionaria aveva risposto: "Ma non è possibile, no si può svegliare uno ogni quarto d'ora : si va solo a vedere se è morto o no.".

Nel 2008, è Jo Vandeurzen, il ministro della giustizia susseguente, che riprese la missione umanitaria di assassinare Marcel Vervloesem, era stato pregato di evitare le stesse gaffe.
Dopo ciò, tutti i funzionari ripetevano le stesse frasi come degli automi, di cui una delle gaffe leggendarie del 2005 era :- " E' che voi dite che Marcel si trova in uno stato critico. Ma non c'è nessuna prova".

De Clerck ha creduto di potersi sbarazzare di Marcel Vervloesem offrendogli una pastiglia che provocava l'arresto cardiaco, ma è proprio lui, il ministro, che non riuscì a mettere a segno un attacco del genere, quando BFM-TV tagliò la censura sulle modalità dell'assassinio. De Clerck decise allora di applicare delle "condizioni di detenzione più umane" a Turnhout. Poi dopo l'assicurazione che la stampa non avrebbe criticato negativamente la sua immagine, lui diede carta bianca ai suoi servizi psicosociali per vietare le cure della salute a Marcel Vervloesem, tanto che Marcel rifiutava duramente di tornare al campo di sterminio di Bruges. Ma il paziente non ha trovato alcun vantaggio di ritornare nella zona di non diritto all'ospedale di St Jean de Bruges, dove è stato ammanettato 591 ore "per ragioni di salute" ed impedito di dormire con una luce elettrica 24 ore su 24.

Attualmente, le dosi d'insulina di Marcel Vervloesem sono state triplicate per ritardare al massimo l'inevitabile ospedalizzazione, perchè una tale reidratazione non può essere fatta che in un reparto di cure intensive.

Il suo sangue, (normalmente composto dal 75% di acqua) è diventato così spesso che gli infermieri non riescono a prelevare delle quantità sufficienti per le analisi. Lui è pure diventato cieco perchè anche gli occhi hanno bisogno di molta acqua,mentre nel suo corpo ce ne è molto poca. Lui beve il più possibile, ma come la disidratazione ha aumentato il suo tasso glicemico ed è salito oltre la soglia del coma iperglicemico, lui vomita spesso, e ciò aggrava la situazione di disidratazione. Lui ha ricevuto eccezionalmente l'autorizzazione a spiegarsi per questa sua lenta agonia col caposervizio dell'ospedale St Joseph... che sarà incaricato di salvargli la vita quando cadrà in coma irreversibile.

Il ministro della Giustizia, come i suoi predecessori, blocca l'ospedalizzazione nella speranza di assicurarsi l'estinzione delle procedure, prima che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanni il Belgio per la pena e la detenzione illegale più imbarazzante che sia stata mai messa in atto.

Questo sforzo di bloccare non ha nulla a che vedere con i servizi psicosociali, come loro tentano di far credere, ma solo per la decisione del governo. Tre ministri della giustizia di due partiti politici differenti hanno tentato di assassinare Marcel Vervloesem alla stessa maniera. Tutti i senatori coprono questo accanimento di assassinio, perchè nessun partito politico vuole assumersi la responsabilità e le conseguenze della lotta contro la corruzione.

Alla partenza, Marcel Vervloesem pubblicava la rete pedocriminale Zandvoort con 88 539 foto di bambini abusati, ma all'arrivo, si scopre che gli alti funzionari stessi coprono ogni imbroglio grosso e la distruzione delle vittime della pedocriminalità con le stesse modalità. I soldi e la perversione non sono proprietà di un solo partito politico.

Delle vittime algerine domandavano protezione alla Corte Internazionale del La Haie durante lo svolgimento giudiziario del loro dossier in ragione delle minacce su Marcel Vervloesem, per il divieto di ospedalizzazione quando era in pericolo di morte imminente.
La richiesta era giustificata perchè le minacce sulla vita di Marcel Vervloesem erano state messe in atto giusto poco dopo la pubblicazione di un articolo sul loro caso, dove interveniva,come al solito, la branca (questa volta) francese della stessa rete pedocriminale.

Jacqueline de Croÿ
Fond. Pcesses de Croÿ & M. Lancellotti

Versione originale:
http://droitfondamental.eu/001-De_Clerck_tente_de_deshydrater_Marcel_Vervloesem_a_mort__fr.htm/


Il ministro della giustizia De Clerck è perfettamente al corrente di questa situazione.

Ecco la lista delle sue  20 ospedalizzazioni d’urgenza e delle operazioni subite da Marcel Vervloesem e che sono state inviate più di  40 volte al Ministro De Clerck e ed ai suoi sollaboratori.

Il Ministre che spinge per una giustizia « umana e giusta » stima che un prigioniero non può uscire di prigione che 3 giorni prima di morire beninteso che lui non autorizzi di volta in volta delle eccezioni per ragioni che solo lui sa.

1) Cancro prostatico – Hopital St H. Hart à Lier – 2 volte
2) Insufficienza renale– 5 voltes – Hôpital St Elisabeth à Herentals
3) Pancreatite – 2 volter – 1X Hopital St H. Hart à Lier, 1X UIA d’Anvers
4) Urgenza in cura intensiva per pancreatite 2 –
5) Nuova urgenza in terapia intensiava pancreatite 1 – UIA d’Anvers
6) Cure intensive – Hôpital Fabiola à Sambreville/Hôpital St Elisabeth à Herentals 11X
7) Insufficienza renale – Gasthuisberg à Louvain – 2 X
8. Malfunzionamento cardiaco ed operazione à l’AZ Imelda Bonheiden – 3X
9) Cure intensive per Iddm – Hopital St H. Hart à Lier 4X
10) Insucfficienza renale – Hopital St H. Hart à Lier – 1X
11) Cardiochirurgia – AZ St Jan Bruges – 1X
12) Dialisi renale – Hopital St H. Hart à Lier- 1X
13) Emorragia interna – AZ St Jan Bruges – 1X
14) Nuova chirurgia – AZ St Jan Bruges – 1X
15) Impianto chirurgico di sonda per dialisi – AZ St Jan Bruges – 1X
16) Cure intensive er il cuore – St Elisabeth Turnhout – 1X
17) Cure urgenti intensive per anemia (da leucemia) – St Elisabeth Turnhout – 1X
18) Cure urgenti intensive – St Elisabeth à Herentals – 1X
19) Operazione al cuore – AZ St Jan Bruges
20) In data 14 maggio 2009 lui ha avuto problemi cardiaci per la mancanza di medicazione ed un trattamento insufficiente di cura,doveva andare all’ospedale di AZ Sint Jan Bruges ma la direzione della prigione con suo divieto è riuscita un giorno prima dell’ammissione e sulla base del fatidico rapporto del PSD a non farlo ricoverare. Ogni ospedalizzaizoni uergente a Bruges e Turnhout, ha avuto luogo tra l’imprigionamento di Marcel Vervloesem alla prigione di Turnhout e la prigione di Bruges.

DIFFONDETE, PUBBLICATE QUESTO MESSAGGIO. PROTESTATE CONTRO QUESTI TRATTAMENTI INUMANI !


clintondeguchtFONTE:

- Gruppo Morkhoven
- Droit Fondamental (I, F, A)
- Le reti pedocriminali: Zandvoort
- Website - http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/ (I, A, F, H)
- Le reti pedocriminali - Zandvoort: Video 1 Marcel Vervloesem BFM-TV - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g (F, H)
- Le reti pedocriminali - Zandvoort: Video 2 Marcel Vervloesem BFM-TV - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo (F,H)
- Le reti pedocriminali - Zandvoort: Video Marcel Vervloesem BFM-TV - Dailymotion (F)
- Le reti pedocriminali - Zandvoort: Video Marcel Vervloesem BFM-TV - Blog Claudia Vinck
- Video 1-2 La scandalosa detenzione di Marcel Vervloesem: Il Caso Zandvoort
- Video 2-2 La scandalosa detenzione di Marcel Vervloesem: Il Caso Zandvoort
- Le reti pedocriminali - Zandvoort: Indymedia (A)
- Hillary Clinton - De Gucht - Guantanamo (I)
- Diritti umani Onu: Belgio (I)
- Belgio prigione tortura 

 --------

CONTATTI:

Non esitate ad inviare a Marcel Vervloesem una cartolina, poiché gli darà sollevo sapere che la sua vita non è stata accorciata invano:

Gevangenis (Prigione) Turnhout
Sectie 4 - K 86
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1,
2300 Turnhout (Belgio)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Belgio)
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
 

22-12-09

Hospitalisatie aktievoerder: Minister De Clerck en kabinet waren op de hoogte (3)


‘Kinderpornojager’ Marcel Vervloesem: opnieuw in zorgwekkende toestand

 zon 20 dec 2009 20:44     http://zaplog.nl/zaplog/   
Brussel, 20 december 2009 

Ik heb vandaag rond 20 uur, nog een telefoon gekregen van Marcel Vervloesem vanuit de gevangenis van Turnhout.

Het gaat momenteel nog altijd zeer slecht met hem. 

Zoals men weet, heeft hij niet alleen een hartziekte + nierproblemen, werd hij 20 keren geöpereerd enzoverder ... maar lijdt hij ook aan een zware suikerziekte die al gedurende 10 dagen niet meer te controleren valt en gepaard ging met een zware bronchitis.
Hij is op drie weken tijd 8 kilogram afgevallen.

De dokters hadden hem een andere insuline gegeven maar zijn suikerspiegel staat opnieuw zo hoog dat hij zich dus opnieuw in een levensbedreigende situatie bevindt. De kans dat hij in coma geraakt is niet min omdat zijn suikerspiegel gedurende de voorbije dagen zo hoog stond dat hij niet meer te meten viel.

Hij ligt de hele dag op zijn bed omdat hij niets anders meer kan doen. Hij heeft voortdurende braakneigingen, last van duizeligheid en kan niet goed meer zien.
Eigenlijk zou hij onmiddellijk moeten gehospitaliseerd worden maar justitieminister De Clerck en het Directoriaat-generaal van de penitentiaire inrichtingen, die van deze situatie ongetwijfeld op de hoogte zijn omdat ik hen geschreven heb en vorige week naar het kabinet van de Minister telefoneerde waar men de 'boodschap heeft overgemaakt', vinden dergelijke situatie blijkbaar normaal.

Marcel's advocaat telefoneerde gisteren naar Eric Geudens, gevangenisdirecteur-attaché van de gevangenis van Turnhout, die hem zei dat er 'niets aan de hand was'.
Het is Geudens die onlangs in zijn rapport voor de strafuitvoeringsrechtbank schreef dat de voorlopige vrijlating of het penitentiair verlof van Marcel een 'risico inhield door zijn betrokkenheid bij verenigingen tegen pedofilie die gretig gebruik maken van de media'.
Een klein jaar geleden zei Erwin Geudens ook al 'dat er niets aan de hand was' met het gevolg dat de geneesheren van het ziekenhuis te Turnhout, 13 uren nodig hadden om Marcel door middel van een hartmachine het leven te redden.

Wat er nu de komende dagen en tijdens de komende feestdagen gaat gebeuren, is niet duidelijk.

Zolang het Directoriaat-generaal van de penitentiaire inrichtingen en Minister De Clerck (die ik vandaag opnieuw per mail zal contacteren) niets ondernemen en zich verzetten tegen een algemene hospitalisatie, blijft deze onrustbarende situatie voortduren.

Het over-en-weer telefoneren van dokters terwijl deze situatie blijft aanslepen, heeft geen enkele zin. Dat komt er eigenlijk op neer dat men met zijn leven speelt.

Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat er zich van 20 's avonds tot 7 uur 's morgens geen enkele verpleging in de gevangenis bevindt. 
Er is ook geen medisch observatieteam voorzien en de gevangenisbewakers zijn niet in staat om de toestand van Marcel constant in het oog te houden en uit te zoeken of hij ofwel slaapt ofwel in coma geraakt is.

Morgen telefoneer ik alle diensten nog eens af en neem ik opnieuw contact op met het kabinet van Minister De Clerck. 
Ik zal ook een paar faxberichten rondsturen zodat men, als er iets ernstig moest gebeuren, niet kan doen alsof men van niets wist. 
Ook de pers en de parlementsleden worden via een korte persmededeling op de hoogte gebracht.

Wie Marcel nog wil schrijven:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Afdeling 4, cel 86
Wezenstraat 1
2300 Turnhout

(Gezien de briefwisseling regelmatig verdwijnt, kan men zijn brief of prentkaart het best met een verzendingsbewijs versturen)

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.com


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Werkgroep Morkhoven - Wordpress
Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet

Hospitalisatie aktievoerder: Minister De Clerck en kabinet waren op de hoogte (2)


cd-roms

Onze telefoongesprekken met het Directoriaat-generaal van de Penitentiaire Inrichtingen en met het kabinet van de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck (christendemocraten)

Brussel, 17 december 2009 - Omstreeks 14 uur telefoneerde ik naar het Directoriaat-generaal van de Penitentiaire Inrichtingen te Brussel die, na de 7-dagen durende isolatie van Marcel Vervloesem van onze vereniging, een brief opstelde die Marcel Vervloesem moest lezen en voor 'gelezen' moest tekenen.
In die brief stond ondermeer dat een 'diepgaand en grondig onderzoek had uitgewezen dat er geen fouten waren begaan door Erwin Boosten van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout en dat men zijn vertrouwen in Boosten bleef behouden'. Maar, zoals ik Minister De Clerck mededeelde, was Erwin Boosten verantwoordelijk voor de isolatie van Marcel Vervloesem en was er van een onderzoek geen sprake. Gewoon een briefje om de zaken dicht te dekken dus.

Bij de eerste telefoon was het al raak. Vanessa Bury van het Directoriaat-generaal die het dossier van Marcel Vervloesem behandelt, bleek 'op verlof' te zijn en Nicole De Clercq, directeur FOD Justitie, was onbereikbaar.

Ik belde vervolgens naar het kabinet van minister De Clerck en vroeg er naar de kabinetsmedewerkster Els Baart (strategische cel justitie) die het dossier van Marcel Vervloesem behandelt. Ook zij bleek onbereikbaar te zijn.Na een beetje aandringen kreeg ik Carina Bassem (strategische cel justitie) aan de lijn aan wie ik mededeelde dat Marcel Vervloesem met zijn zware hartziekte, kanker, suikerziekte en nierproblemen, onmiddellijk diende gehospitaliseerd worden gezien hij op drie weken tijd 8 kilogram was afgevallen en zijn suikerspiegel al vijf dagen lang zodanig hoog staat dat hij niet meer te meten valt.
Ik zei haar ook dat Marcel Vervloesem bovendien een zware bronchitis had gekregen waarvoor hij nu dagelijks 3.000 milligram anti-biotica krijgt.
Mevrouw Bassem zei me dat zij dit aan 'de verantwoordelijke zou meedelen'.
Toen ik even later terugbelde, bleek er niemand van de 38 kabinetsmedewerkers nog bereikbaar te zijn.

Omstreeks 16 uur telefoneerde ik opnieuw naar het kabinet van Minister De Clerck. De telefoniste die mij, zoals de meeste telefonisten, vriendelijk te woord stond, liet mij weten dat alle bevoegde personen in vergadering waren. Ook de kabinetschef was 'in vergadering'.
Waarop ik niet kon nalaten om te vragen of de 38 kabinetsleden misschien op vakantie waren vertrokken.

De telefoniste was wel bereid om een boodschap door te geven.
Ik zei haar, zoals ik Carina Bassem had medegedeeld, dat de suikerspiegel van Marcel Vervloesem al gedurende 5 dagen zo hoog stond dat hij niet meer te meten was (600-700 en +) en dat dit normaal gezien al voldoende was om iemand dringend te hospitaliseren.
Voorts zei ik dat Marcel Vervloesem op 3 weken tijd 8 kilogram was afgevallen en dat hij een zware bronchitis had waarvoor hij 3.000 milligram anti-biotica per dag moet nemen. Ik zei dat Marcel Vervloesem ook een zware hartziekte had enzoverder.
De telefoniste antwoordde mij dat ik misschien een mailtje kon sturen.
Ik zei haar dat het bericht dat ik had doorgegeven moest volstaan en dat, indien er iets volledig fout zou lopen, het kabinet van Justitie dat nu op de hoogte werd gesteld, hiervoor verantwoordelijk zou zijn.

Er nog even aan toevoegen dat er In de gevangenis van Turnhout geen speciale medische dienst is en er van 19 uur 's avonds tot 9 uur 's morgens geen verplegers of verpleegsters aanwezig zijn.
Er is geen speciale observatie voorzien voor zwaar zieke gevangenen.

Een klein jaar geleden moest Marcel Vervloesem die op dat moment ook in de gevangenis van Turnhout was opgesloten, tweemaal met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis te Turnhout. De tweede maal kwam er, volgens de krant Het Nieuwsblad, echter een 'telefoontje vanuit Brussel' waardoor Marcel Vervloesem niet in het ziekenhuis van Turnhout werd opgenomen maar gedurende meer dan 30 dagen in een onverluchte isoleercel op het medische centrum van de gevangenis van Brugge belandde waarbij hem ieder contact met zijn medegevangenen werd ontzegd en zijn briefwisseling en bezoek zelfs een aantal weken werden ingeperkt.
Tijdens de operaties, waaronder een zware open-hart-operatie, die volgden, werd Marcel Vervloesem in totaal 591 uren aan de operatietafel, medische toestellen, rolstoelen, bewakers en ziekenwagenbrancard vastgeketend.

De pijnlijke en vernederende behandelingen in het ziekenhuis en op het medische Centrum van de gevangenis te Brugge waren een ware foltering. Vandaar dat Marcel Vervloesem niet meer naar de gevangenis van Brugge wil getransfereerd en in het AZ Sint-Jan ziekenhuis te Brugge wenst opgenomen te worden.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Gevangenis Turnhout: (0032 14 40 89 30)

----

Kabinet De Clerck:
fax: 0032 2 542 70 39
tel: 0032 2 542 65 11
info@just.fgov.be
(algemeen)

fax: 0032 2 542 82 85
tel:0032 2 542 82 48
vanessa.bury@just.fgov.be
(Vanessa Bury, diectoriat-général institutions pénals)

tel: 0032 2 542 80 62
els.baart@just.fgov.be
(Els Baart die Marcel Vervloesem's dossier 'behandelt')

Minister Stefaan De Clerck
stefaan.declerck@just.fgov.be
www.stefaandeclerck.be
0032 2 542 80 11
fax: 0032 2 542 80 00

Mevr. Hayat Ait Chaoura
0032 2 542 69 10
fax: 0032 2 542 70 39

nancy.thienpont@just.fgov.be
0032 2 542 69 86
fax: 0032 2 542 70 39

----

advocaat Raf Jespers
antwerp@progresslaw.net
0032 3 320 85 30
fax 0032 3 366 10 75

Strafuitvoeringsrechtbank Gent
0032 9 234 59 12
fax: 0032 9 234 59 1


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Werkgroep Morkhoven - Wordpress
Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet
Justitie en pedo's houden niet van 'zelfbenoemde pedojagers'

België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-mensenrechtencommissie en kan, met de aanstelling van de christendemocraat Herman Van Rompuy tot Europese President, misschien tot voorbeeld voor de andere europese staten genomen worden...

Werkgroep Morkhoven vraagt hospitalisatie: Kabinet Minister De Clerck (1)


tralies.imagesBrussel, 14 december 2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Heer Minister,

Betreft: Marcel Vervloesem: zorgwekkende gezondheidstoestand

Mag ik nogmaals uw bijzondere aandacht vragen voor de gezondheidstoestand van de heer Vervloesem die opnieuw meer dan zorgwekkend is ?

In de hoop dat u uw stilzwijgen doorbreekt en zo snel mogelijk een oplossing wil uitwerken in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

--------

Kopie: Sarah Beweging, els.baart.justitie.fgov, vanessa.bury.justitie.fgov, Bert Boeykens, joris boeykens, marleen Boeykens, Raf Jespers advocaat Marcel Vervleosem progresslaw, redactie belga, redactie trouw, redactie parool, redactie nd, radionieuws nos, andre.vannieuwkerke vlaamsparlement, Agnes Kant sp, m.dolphina.j nl, drsmkat, Van der Taelen justitie.fgov, debethune.senator, carine.russo, Yvonne van Hertum, Redactie van stopkindersex, justitieel.welzijnswerk, justitieelww.depapaver, justitiehuis.brussel.justitie.fgov, justitiehuis.ieper.justitie.fgov, justitiehuis.leuven.justitie.fgov, justitiehuis.mechelen.justitie.fgov, justitiehuis.oudenaarde.justitie.fgov, justitiehuis.turnhout.justitie.fgov, Fati Julie minsoc.fed, droitfondamental eu, eerstekamer nl, kabinetderkoningin nl


Marcel Vervloesem zit nu bijna 1,5 jaar in de gevangenis opgesloten (waarvan 50 dagen in de isoleercel en 591 uren aan ziekenhuisbedden, operatietafels, medische toestellen, rolstoelen, bewakers en ziekenwagenbrancards vastgeketend).

Sinds 30 juni 2009 werd hij een 700-tal keren voor suikerziekte- en hartcontrole bij de verpleging geroepen.

Zijn gevangenisdossier wordt volledig geblokkeerd en op penitentiair verlof hoeft hij niet te rekenen.

Eric Geudens, die zich uitgeeft voor gevangenisdirecteur van de gevangenis van Turnhout (maar die geen directeur maar slechts een attaché is) schreef in zijn negatieve advies van 28.11.2009 omtrent de vraag om voorwaardelijke vrijlating van Marcel Vervloesem, het volgende: « Het risico dat hij zijn slachtoffers zou verontrusten is kleiner wanneer hij terecht zou kunnen bij mevrouw de Croÿ in Brussel. Toch blijft daar ook het risico bestaan dat hij door het bespelen van de media en de betrokkenheid bij de organisaties rond pedofilie, de slachtoffers zou verontrusten. Er is een ernstige risico op het verontrusten van de slachtoffers ofwel door zijn woonstreclassering in de regio ofwel door zijn betrokkenheid bij verenigingen tegen pedofilie die gretig gebruik maken van de media. »

Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar Minister De Clerck gestuurd maar er kwam geen enkele reactie.

De pers die Marcel Vervloesem meer dan 10 jaar lang als 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'kindermisbruiker' aan de schandpaal nagelde, zwijgt deze zaak stil en de parlementsleden vinden deze toestanden in de Belgische gevangenissen normaal.

Minister De Clerck die zich bij de Nederlandse overheid over zijn overbevolkte gevangenissen ging beklagen, spreekt op zijn website over een 'menselijke en rechtvaardige justitie'.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.

België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie en is, met de benoeming van Herman Van Rompuy tot europese president, het boegbeeld van Europa geworden...


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Werkgroep Morkhoven - Wordpress
Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet
Justitie en pedo's houden niet van 'zelfbenoemde pedojagers'

Onze klachten bij Skynet


SkynetBrussel, 22.12.2009

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

We wensen u nogmaals te danken voor de verwijdering van de berichten op http://ladis-kindermisbruik.skynetblogs.be/, een skynetblog die blijkbaar enkel is opgericht om een lastercampagne tegen de vzw Werkgroep Morkhoven en haar leden te voeren.

Zoals u weet, waren de berichten op deze site enkel een samenraapsel van persoonlijke aanvallen, schendingen van copyright, valse beschuldigingen en werd er zelfs een tekst van een zogenaamde vereniging gepubliceerd waarin werd opgeroepen om ‘pedofielen te martelen, levend te villen en te verbranden’. Daarmee werd ongetwijfeld ons verenigingslid Marcel Vervloesem bedoeld, die na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort, door de opsteller van de voornoemde skynetblog en ondermeer door leden van de bende van ‘Rosse Gie’ te Morkhoven, van ‘folteringen en verkrachtingen tijdens hun jeugdjaren’ werd beschuldigd.

Marcel Vervloesem werd echter, na gedurende tien jaar als ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘geesteszieke kinderverkrachter’ aan de schandpaal te zijn genageld, in 2008 door het hof van beroep van Antwerpen van deze betichtingen vrijgesproken.
Hij werd, door het mediaproces dat tegen hem werd gevoerd, wel tot vier jaar gevangenis veroordeeld voor de ‘folteringen en verkrachtingen’ waarvan hij in 2005 door enkele minderjarigen uit hetzelfde milieu en die ondermeer betrokken waren bij een gewapende roofoverval, opnieuw werd beschuldigd.
Enkele bamboestokjes die ten zijnen huize werden gevonden, moesten als ‘overtuigend bewijs’ dienen.

In tegenstelling tot onze 3 skynetblogs, waaronder ‘Doofpot Justitie’ met het hele Internetarchief van onze vereniging, zie ik dat de bovengenoemde skynetblog die begint met de woorden ‘alles over een kindermisbruiker en zijn vrienden die iederéén beschuldigen en zelf niks anders doen dan liegen en bedriegen en teksten aanpassen’, echter gewoon blijft geöpend.
De skynetblog blijft dus bestaan en mag zelfs openen met deze beschuldiging.
Dat is vreemd omdat betrokkene het waarschuwingsbericht van Skynet gewoon naast zich neerlegde en hij liet verstaan dat hij ‘gewoon zou doorgaan’ (wat hij thans ook doet vanop een Nederlandse pedo-site die de ‘zelfbenoemde pedo-jagers er gezamenlijk onder wil krijgen’).

Deze situatie roept opnieuw ernstige vragen op over onze drie skynetblogs die, na uw waarschuwingsbericht naar een onbestaand adres waardoor we niet konden reageren, zonder enige mededeling wegens ‘persoonlijke aanvallen’ werden gesloten.

Ons onderzoek wees achteraf uit dat de klacht tegen onze skynetblogs van een zekere Michel V. kwam die zijn medewerkster van de Gentblogt.be, de advocate Els Van E. uit Gent, voluit steunde in haar oproep om de ‘dubieuze’ en ‘maatschappelijk onaanvaardbare skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven’ (waarmee gedoeld werd op het proces tegen Marcel Vervloesem dat toen nog lopende was) uit de rankings en van het Internet te verwijderen.

Wij dienden herhaaldelijk een klacht in vanwege de bedenkelijke sluiting van deze skynetblogs maar onze klachten werden echter nooit onderzocht en behandeld.

Mogen wij vooralsnog aandringen op de behandeling van onze klachten terzake ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://allesoverde.skynetblogs.be/post/7205931/stay-calm-i-repeat-stay-calm#commentform

———————————————————————-

Kaartvzw Werkgroep Morkhoven – kinderpornozaak Zandvoort – réseau Zandvoort:

http://zaplog.nl/zaplog/article/marcel_vervloesem_en_de_zandvoortse_kinderporno/
http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=ultjecrumpie
http://www.youtube.com/user/ULTJECRUMPIE#g/u
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://morkhoven.org/wordpress/


10:50 Gepost door boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: skynet, klachten, kindermisbruik |  Facebook |

Caso pedocriminale di Zandvoort: prigioniero belga


cd-roms
Urgenza : Marcel Vervloesem in pericolo di morte

Habbiamo appena ricevuto questo mail da Jan Boeykens del Werkgroep Morkhoven che è molto allarmante sul deterioramento della salute del prigioniero belga Marcel Vervloesem che è ovviamente in pre coma acidocetosico ed il cui trattamento all'insulina deve essere rivalutato in ambiente ospedaliero in rianimazione con estrema urgenza visto il suo stato.

Mangione Martine
Presidente dell'associazione Marcel Vervloesem-Tevirepedo

------------------------

Bruxelles, 21.12.2009 - "Marcel mi ha telefonato poco fa. Aveva molto una brutta voce.
Era molto stanco, ha costantemente l'impressione di dovere vomitare. Ha vertigini. Non vede quasi nulla. Non è più capace di andare alle passeggiate. Resta tutto il tempo sul suo letto perché non ha più nulla da fare . Mi ha molto rapidamente detto, che doveva immediatamente andare a letto.

Il suo diabete è completamente fuori controllo. La nuova insulina che gli è stata prescritta non funziona. Ieri sera, come la settimana precedente, il suo livello di zucchero era troppo elevato perché l' apparecchio della glicemia potesse misurarlo. Questa mattina, il suo tasso di glicemia è sceso a 570/590: più della soglia del coma che comincia a 550. Può essere mortale nel suo caso (con i suoi problemi di cuore, cancro, reni e dopo 20 interventi chirurgici, ecc.). Può cadere in qualsiasi momento nel coma e nessuno se ne accorgerà perché non c'è nessun'osservazione medica alla prigione, né anche un infermiere assente dalle 8 di sera fino alle 7 della mattina.

Deve essere trattato come tutti i pazienti al di fuori delle prigioni, immediatamente ospedalizzato, certamente dopo che il medico ha constatato che ha perso 8 chili in 3 settimane… mentre ha il cancro.
Deve immediatamente fare altri esami medici, senza nuovamente essere chiuso in una cellula d'isolamento o essere ammanettato giorno e notte ad un letto d'ospedale. I 3.000 milligrammi d'antibiotico al giorno sembrano avere diminuire la bronchite di Marcel, ma è il solo effetto positivo.

La settimana scorsa, avevo già preso di contatto per mail e telefono con la direzione generale delle istituzioni penitenziare e con il gabinetto del ministro della giustizia Stefaan de Clerck, tutti sono al corrente di questa situazione. Ma non ci fu nessuna reazione.

L'avvocato di Marcel ha telefonato ad uno degli addetti alla direzione della prigione di Turnhout Eric Geudens, che gli ha risposto che là “non c'è nessun problema con Marcel Vervloesem„. Anche un anno fa questo Geudens ha risposto la stessa cosa per telefono. Il giorno dopo, Marcel era quasi morto, con 24 battiti al minuto ed i medici dell'ospedale di Turnhout sono passati 13 ore dopo a rianimarlo.

Ho nuovamente telefonato alla direzione generale delle istituzioni penitenziare a Bruxelles. Il responsabile Vanessa Bury (che segue la cartella di Marcel) era “in riunione„.Ho lasciato il messaggio ad un collaboratore.

Dopo l'appello di Marcel, ho nuovamente telefonato al gabinetto del ministro della giustizia. Un uomo mi rispondeva di contattare i medici o il direttore della prigione. Gli rispondevo che i medici non possono decidere nulla senza il permesso delle autorità e che l'addetto della direzione Eric Geudens rispondeva all'avvocato di Marcel (come unanno fa) che non c'era “nessun problema„.L'uomo passava il telefono ad un certo Luc Stas, un consigliere di lingua olandese del ministro di Clerck. Piuttosto che di trasferirlo ad una persona responsabile dopo che gli avevo riassunto la situazione, Luc Stas mi ha risposto, che “non rispondeva alle domande che riguardano prigionieri per telefono„ ed lui mi ha lasciato interdetto interrompendo la comunicazione.

Ma cosa è cche si può fare?

Il gabinetto, che ha classificato Marcel “in una cartella speciale„ è costantemente informato da me, mi rispondeva, come 6 o 7 mesi (era l'ultima volta che ho avuto una risposta), che “sistemavano le cause soltanto con il prigioniero ed il suo avvocato con cui avevano contatti„. Ma egli là senza alcun contatto. Anche in una simile situazione, il responsabile della cartella Vervloesem del gabinetto è introvabile!

Inoltre, il giudice del tribunale della pena ha detto nella sua sentenza del 26 giugno 2009 che “SOLO il MINISTRO PUÒ DECIDERE una LIBERTÀ CONDIZIONALE PER RAGIONI MEDICHE„. Questo vuole dire che il ministro della giustizia è personalmente responsabile per questa situazione che dura già quasi 1.5 anni.

Ho anche telefonato a Lieselot Bleyenberg, portavoce aggiunta al ministro di Clerck. Gli ho fatto molto rapidamente un riassunto della situazione. Gli ho spiegato l'urgenza dell'ospedalizzazione di Marcel.
La Sig.ra Bleyenberg ha risposto che contatterà “il servizio medico„.

Ho realmente l'impressione che quella brutta situazione anche burocratica ricadrà inevitabilmente su Marcel e che alcuni vogliono la sua morte per farlo tacere definitivamente circa il caso pedocriminale di Zandvoort che (con le sue 89.539 vittime) sarà soffocato.

Jan Boeykens
Président du Werkgroep Morkhoven


Cabinet du Ministre De Clerck:
fax: 0032 2 542 70 39
tel: 0032 2 542 65 11
info@just.fgov.be
(service générale)

fax: 0032 2 542 82 85
tel:0032 2 542 82 48
vanessa.bury@just.fgov.be
(Vanessa Bury, diectoriat-général institutions pénals)

tel: 0032 2 542 80 62
els.baart@just.fgov.be
(Els Baart qui traite le dossier de Marcel Vervloesem)

Ministre Stefaan De Clerck
stefaan.declerck@just.fgov.be
www.stefaandeclerck.be
0032 2 542 80 11
fax: 0032 2 542 80 00

Mme. Hayat Ait Chaoura
0032 2 542 69 10
fax: 0032 2 542 70 39

nancy.thienpont@just.fgov.be
0032 2 542 69 86
fax: 0032 2 542 70 39

----

Raf Jespers, avocat de Marcel Vervloesem
antwerp@progresslaw.net
0032 3 320 85 30
fax 0032 3 366 10 75

Cour de la peine à Gand
0032 9 234 59 12
fax: 0032 9 234 59 1

Prison de Turnhout: (0032 14 40 89 30)


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - l'affare padeocriminale di Zandvoort:

Werkgroep Morkhoven - Wordpress
L'affaire Zandvoort - vidéos
Zandvoort etc. - vidéos (1)
Zandvoort etc. - vidéos (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet
http://droitfondamental.eu/

21-12-09

Werkgroep Morkhoven: réaction du Ministère de la Justice


cd-roms
Marcel Vervloesem: hospitalisation à Turnhout indispensable - risque de mort imminente

Bruxelles, 21 décembre 2009 - Marcel m’a téléphoné tout à l’heure. Il avait une très mauvaise voix. Il était très fatigué, il a constamment l'impression de devoir vomir. Il a des vertiges. Il ne voit presque plus rien. Il n'est plus capable d'aller aux promenades. Il reste tout le temps sur son lit parce qu'il ne parvient plus à rien faire d'autre. Il m’a très vite dit, qu'il devait immédiatement se recoucher.

Son diabète est complètement hors contrôle. La nouvelle insuline qui lui a été prescrite ne fonctionne pas. Hier soir, comme la semaine précédente, son niveau de sucre était trop élevé pour que le mesureur de glycémie puisse le mesurer. Ce matin, son taux de glycémie est descendu à 570/590 : plus que le seuil du coma qui commence à 550. Ca peut être mortel dans son cas (avec ses problèmes de coeur, cancer, reins et suite à 20 interventions chirurgicales, etc.). Il peut tomber à tout moment dans le coma et personne ne s’en apercevra parce qu'il n'y a aucune observation médicale à la prison, ni même une infirmière de 8 heures le soir jusqu'à 7 heures du matin.

Il doit être traité comme tous les patients en dehors des prisons, immédiatement hospitalisé, certainement après que le médecin a constaté qu'il a perdu 8 kilos en 3 semaines... alors qu'il a le cancer. Il doit immédiatement subir les examens médicaux, sans à nouveau être enfermé dans une cellule d'isolation ou enchaîné jour et nuit à un lit d'hôpital. Les 3.000 milligrammes d'antibiotique par jour semblent avoir diminuer la bronchite de Marcel, mais c'est la seule progression.

La semaine passé, j'avais déjà pris de contact par mail et téléphone avec le direction générale des institutions pénitentiaires et avec le cabinet du Ministre de la Justice Stefaan De Clerck, qui sont largement au courant de ce dossier. Mais il n'y eut aucune réaction.

L'avocat de Marcel a téléphoné à un des attachés à la direction de la prison de Turnhout Eric Geudens, qui lui a répondu qu'il n'y 'aucun problème avec Marcel Vervloesem'. Il y a un an que ce Geudens a répondu la même chose par téléphone. Le lendemain, Marcel était presque mort, avec plus que 24 battements de cœur par minutes et les médecins de l'hôpital de Turnhout ont passé 13 heures à le réanimer.

Je viens à nouveau téléphoné à la direction générale des institutions pénitentiaires à Bruxelles. Le responsable Vanessa Bury (qui suit le dossier de Marcel) était 'en réunion'. J'ai laissé le message à une collaboratrice.

Après l’appel de Marcel, j'ai à nouveau téléphoné au cabinet du ministre de la justice. Un homme me répondait de contacter les médecins ou le directeur de la prison. Je lui répondais que les médecins ne peuvent rien décider sans la permission des autorités et que l’attaché de direction Eric Geudens répondait à l'avocat de Marcel (comme il y a un an) qu'il n'y avait 'aucun problème'.

L'Homme me passait le téléphone à un certain Luc Stas, un conseiller néerlandophone du ministre De Clerck. Plutôt que de me transférer à une personne responsable après que je lui ai résumé de la situation, Luc Stas m’a répondu, qu'il 'ne répondait aux questions concernant des détenus par téléphone' et il m’a raccroché au nez.

Mais qu'est qu'on peut faire ?
Le cabinet, qui a classé Marcel dans un "dossier spécial" est constamment informé par moi, me répondait, il y a 6 ou 7 mois (c' était la dernière fois que j'ai eu une réponse), qu’ils "arrangeaient les affaires seulement avec le détenu et son avocat avec qui ils avaient des contacts". Mais il n'y aucune contact. Même dans une pareille situation, le responsable du dossier Vervloesem du cabinet est introuvable !

En outre, le juge du tribunal de la peine a dit dans son arrêt du 26 juin 2009 que 'SEUL LE MINISTRE PEUT DECIDER D'UNE LIBERTE CONDITIONNELLE POUR DES RAISONS MEDICALES'. Ca veut dire que le ministre de la justice est personnellement responsable pour cette situation qui dure déjà près de 1.5 ans.

J'ai aussi téléphoné à Lieselot Bleyenberg, porte-parole adjointe au Ministre De Clerck. Je lui ai donné très rapidement un résumé de la situation. Je lui ai expliqué l’urgence d'un hospitalisation de Marcel. Mme Bleyenberg a répondu qu’elle contacterait le 'service médicale'.

J'ai vraiment l'impression que ça va mal tourner avec Marcel et que certains veulent sa mort pour le faire taire définitivement de l'affaire pédocriminel de Zandvoort qui (avec ses 89.539 victimes) était étouffée.

Jan Boeykens

Président du Werkgroep Morkhoven


Cabinet du Ministre De Clerck:
fax: 0032 2 542 70 39
tel: 0032 2 542 65 11
info@just.fgov.be
(service générale)

fax: 0032 2 542 82 85
tel:0032 2 542 82 48
vanessa.bury@just.fgov.be
(Vanessa Bury, diectoriat-général institutions pénals)

tel: 0032 2 542 80 62
els.baart@just.fgov.be
(Els Baart qui traite le dossier de Marcel Vervloesem)

Ministre Stefaan De Clerck
stefaan.declerck@just.fgov.be
www.stefaandeclerck.be
0032 2 542 80 11
fax: 0032 2 542 80 00

Mme. Hayat Ait Chaoura
0032 2 542 69 10
fax: 0032 2 542 70 39

nancy.thienpont@just.fgov.be
0032 2 542 69 86
fax: 0032 2 542 70 39

----

Raf Jespers, avocat de Marcel Vervloesem
antwerp@progresslaw.net
0032 3 320 85 30
fax 0032 3 366 10 75

Cour de la peine à Gand
0032 9 234 59 12
fax: 0032 9 234 59 1

Prison de Turnhout: (0032 14 40 89 30)


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Werkgroep Morkhoven - Wordpress
L'affaire Zandvoort - vidéos
Zandvoort etc. - vidéos (1)
Zandvoort etc. - vidéos (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet
http://droitfondamental.eu/

Onze klacht bij Skynet


HappySkynet maakte een einde aan de lastercampagne tegenover de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven op één van haar skynetblogs, die zelfs een tekst bevatte waarin werd opgeroepen om 'pedofielen te verbranden, levend te villen en te verkrachten'.

De vzw Werkgroep Morkhoven besloot daarop om de berichten op deze skynetblog die betrekking hadden op deze lastercampagne, te verwijderen...

----------------

21.12.2009

Klantendienst Skynet

Geachte Heer,

Onze hartelijke dank.

We zullen de artikels op onze skynetblog 'Kindermisbruikers' die betrekking hadden op de voortdurende persoonlijke aanvallen en dies meer op de site 'Kindermisbruik' van de genaamde L.K., terug verwijderen.

Met vriendelijke groet.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
werkgroepmorkhoven@gmail.com

Lees meer op: http://allesoverde.skynetblogs.be/post/7205931/stay-calm-i-repeat-stay-calm#commentform

16:20 Gepost door boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: skynet, klacht, werkgroep morkhoven |  Facebook |

17-12-09

Telefoontje naar het slapende kabinet van justitieminister De Clerck


cd-roms
Onze telefoongesprekken met het Directoriaat-generaal van de Penitentiaire Inrichtingen en met het kabinet van de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck (christendemocraten)

Brussel, 17 december 2009 - Omstreeks 14 uur telefoneerde ik naar het Directoriaat-generaal van de Penitentiaire Inrichtingen te Brussel die, na de 7-dagen durende isolatie van Marcel Vervloesem van onze vereniging, een brief opstelde die Marcel Vervloesem moest lezen en voor 'gelezen' moest tekenen.
In die brief stond ondermeer dat een 'diepgaand en grondig onderzoek had uitgewezen dat er geen fouten waren begaan door Erwin Boosten van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout en dat men zijn vertrouwen in Boosten bleef behouden'. Maar, zoals ik Minister De Clerck mededeelde, was Erwin Boosten verantwoordelijk voor de isolatie van Marcel Vervloesem en was er van een onderzoek geen sprake. Gewoon een briefje om de zaken dicht te dekken dus.

Bij de eerste telefoon was het al raak. Vanessa Bury van het Directoriaat-generaal die het dossier van Marcel Vervloesem behandelt, bleek 'op verlof' te zijn en Nicole De Clercq, directeur FOD Justitie, was onbereikbaar.

Ik belde vervolgens naar het kabinet van minister De Clerck en vroeg er naar de kabinetsmedewerkster Els Baart (strategische cel justitie) die het dossier van Marcel Vervloesem behandelt. Ook zij bleek onbereikbaar te zijn.Na een beetje aandringen kreeg ik Carina Bassem (strategische cel justitie) aan de lijn aan wie ik mededeelde dat Marcel Vervloesem met zijn zware hartziekte, kanker, suikerziekte en nierproblemen, onmiddellijk diende gehospitaliseerd worden gezien hij op drie weken tijd 8 kilogram was afgevallen en zijn suikerspiegel al vijf dagen lang zodanig hoog staat dat hij niet meer te meten valt.
Ik zei haar ook dat Marcel Vervloesem bovendien een zware bronchitis had gekregen waarvoor hij nu dagelijks 3.000 milligram anti-biotica krijgt.
Mevrouw Bassem zei me dat zij dit aan 'de verantwoordelijke zou meedelen'.
Toen ik even later terugbelde, bleek er niemand van de 38 kabinetsmedewerkers nog bereikbaar te zijn.

Omstreeks 16 uur telefoneerde ik opnieuw naar het kabinet van Minister De Clerck. De telefoniste die mij, zoals de meeste telefonisten, vriendelijk te woord stond, liet mij weten dat alle bevoegde personen in vergadering waren. Ook de kabinetschef was 'in vergadering'.
Waarop ik niet kon nalaten om te vragen of de 38 kabinetsleden misschien op vakantie waren vertrokken.

De telefoniste was wel bereid om een boodschap door te geven.
Ik zei haar, zoals ik Carina Bassem had medegedeeld, dat de suikerspiegel van Marcel Vervloesem al gedurende 5 dagen zo hoog stond dat hij niet meer te meten was (600-700 en +) en dat dit normaal gezien al voldoende was om iemand dringend te hospitaliseren.
Voorts zei ik dat Marcel Vervloesem op 3 weken tijd 8 kilogram was afgevallen en dat hij een zware bronchitis had waarvoor hij 3.000 milligram anti-biotica per dag moet nemen. Ik zei dat Marcel Vervloesem ook een zware hartziekte had enzoverder.
De telefoniste antwoordde mij dat ik misschien een mailtje kon sturen.
Ik zei haar dat het bericht dat ik had doorgegeven moest volstaan en dat, indien er iets volledig fout zou lopen, het kabinet van Justitie dat nu op de hoogte werd gesteld, hiervoor verantwoordelijk zou zijn.

Er nog even aan toevoegen dat er In de gevangenis van Turnhout geen speciale medische dienst is en er van 19 uur 's avonds tot 9 uur 's morgens geen verplegers of verpleegsters aanwezig zijn.
Er is geen speciale observatie voorzien voor zwaar zieke gevangenen.

Een klein jaar geleden moest Marcel Vervloesem die op dat moment ook in de gevangenis van Turnhout was opgesloten, tweemaal met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis te Turnhout. De tweede maal kwam er, volgens de krant Het Nieuwsblad, echter een 'telefoontje vanuit Brussel' waardoor Marcel Vervloesem niet in het ziekenhuis van Turnhout werd opgenomen maar gedurende meer dan 30 dagen in een onverluchte isoleercel op het medische centrum van de gevangenis van Brugge belandde waarbij hem ieder contact met zijn medegevangenen werd ontzegd en zijn briefwisseling en bezoek zelfs een aantal weken werden ingeperkt.
Tijdens de operaties, waaronder een zware open-hart-operatie, die volgden, werd Marcel Vervloesem in totaal 591 uren aan de operatietafel, medische toestellen, rolstoelen, bewakers en ziekenwagenbrancard vastgeketend.

De pijnlijke en vernederende behandelingen in het ziekenhuis en op het medische Centrum van de gevangenis te Brugge waren een ware foltering. Vandaar dat Marcel Vervloesem niet meer naar de gevangenis van Brugge wil getransfereerd en in het AZ Sint-Jan ziekenhuis te Brugge wenst opgenomen te worden.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Gevangenis Turnhout: (0032 14 40 89 30)

----

Kabinet De Clerck:
fax: 0032 2 542 70 39
tel: 0032 2 542 65 11
info@just.fgov.be
(algemeen)

fax: 0032 2 542 82 85
tel:0032 2 542 82 48
vanessa.bury@just.fgov.be
(Vanessa Bury, diectoriat-général institutions pénals)

tel: 0032 2 542 80 62
els.baart@just.fgov.be
(Els Baart die Marcel Vervloesem's dossier 'behandelt')

Minister Stefaan De Clerck
stefaan.declerck@just.fgov.be
www.stefaandeclerck.be
0032 2 542 80 11
fax: 0032 2 542 80 00

Mevr. Hayat Ait Chaoura
0032 2 542 69 10
fax: 0032 2 542 70 39

nancy.thienpont@just.fgov.be
0032 2 542 69 86
fax: 0032 2 542 70 39

----

advocaat Raf Jespers
antwerp@progresslaw.net
0032 3 320 85 30
fax 0032 3 366 10 75

Strafuitvoeringsrechtbank Gent
0032 9 234 59 12
fax: 0032 9 234 59 1


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Werkgroep Morkhoven - Wordpress
Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet
Justitie en pedo's houden niet van 'zelfbenoemde pedojagers'

België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-mensenrechtencommissie en kan, met de aanstelling van de christendemocraat Herman Van Rompuy tot Europese President, misschien tot voorbeeld voor de andere europese staten genomen worden...

12-12-09

Verspreiding kinderporno: 'meer dan 100 mensen opgepakt'

cd-roms

 

Pedofielenverenigingen spannen tegenwoordig een proces in tegen iederéén die kindermisbruik bestrijdt zodat de Justitie binnenkort verplicht zal zijn om gevangenissen bij te bouwen waarin zij ook de door haar veroordeelde kinderrechtenaktivisten kan opsluiten.

De operatie Typhon van Europol waarbij meer dan 100 mensen werden opgepakt die via een Oostenrijkse website kinderporno verspreidden, is dan ook slechts een druppel op een heet gloeiende plaat.

Het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort met de, volgens een rapport van de federale politie 89.539 slachtoffertjes, door de Belgische, Nederlandse en Franse autoriteiten, toont bovendien duidelijk aan dat de overheid de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers vrijuit laat gaan.

Het feit dat de Belgische justitie thans openlijk zegt dat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, opgesloten moet blijven 'omdat hij anders zijn anti-kinderporno-aktiviteiten met de verenigingen die tegen kindermisbruik strijden, zou hernemen en daarbij de pers zou contacteren', bewijst tevens dat de operatie van Europol niet meer dan een rookgordijn is.  

Het moet de indruk geven dat de overheid werkelijk tegen het misbruiken van kinderen en het verspreiden en verkopen van kinderporno via het Internet, optreedt.  In die zin is het een mooi staaltje van mediamanipulatie. 

---------------------

10 December 2009 


De politie heeft na een onderzoek in Nederland en achttien andere landen in totaal 115 mensen opgepakt die via een Oostenrijkse website kinderporno verspreidden. Het onderzoek onder de naam Operatie Typhon heeft twee jaar in beslag genomen. Dat heeft de Europese politieorganisatie Europol donderdag meegedeeld. 
Onder de verdachten zijn mensen die door hun werk veel met kinderen te maken hebben, zoals leraren en conciërges. Tot de landen waar bij mogelijke verdachten huiszoeking is gedaan, behoren Nederland, België, Bulgarije, Canada, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk. 

Bron: DeStentor vzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort:
Werkgroep Morkhoven - Wordpress
Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet