30-04-10

Kinderpornozaak Zandvoort: een vonnis als toiletpapier

 

Zandvoort_clientsfrancaisIk begrijp maar al te goed dat de problemen (anonieme telefoontjes, Internet, Facebook) waarmee we nu te maken hebben, enkel maar bedoeld zijn om ons te provoceren en het zwijgen op te leggen. Het ligt in dezelfde lijn als het spreekverbod met de pers dat men Marcel Vervloesem van onze vereniging sinds 2006 per vonnis heeft opgelegd. Dat spreekverbod werd door het hof van beroep van Antwerpen (waar de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort verdwenen die de Koning voor onderzoek had overgemaakt), weliswaar opgeheven wegens 'strijdig met de grondwet' maar dat bleek achteraf enkel comedie te zijn.

Het spreekverbod met de pers blijft tot de dag van heden gehandhaafd en het is daarom dat Marcel tijdens zijn intussen reeds 2 jaar durende gevangenschap, geen journalisten mocht spreken.

De kinderpornozaak Zandvoort met de 90.000 slachtoffertjes moest in de doofpot gestoken worden, vond de Belgische regering die zich, na de zaak Dutroux, geen schandalen inzake kindermisbruik meer kon veroorloven.

Ook Procureur Bourlet (zaak Dutroux) benadrukte tijdens zijn gesprek met Marcel dat de pers (die de verdachtmakingen tegenover Marcel tevens lanceerde) 'ten allen koste moest vermeden worden'. Nadat Bourlet schriftelijk garandeerde dat Marcel voor het overgedragen materiaal, niet zou vervolgd worden, maakte hij het op bevel van hogerhand aan de correctionele rechtbank van Turnhout over.

Het door Marcel aan Procureur Bourlet overgemaakte materiaal werd door het gerecht van Turnhout onmiddellijk gebruikt om Marcel wegens het 'bezit van kinderporno' te vervolgen en te veroordelen.

Ook in het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank wordt voortdurend herhaald dat Marcel niet met de pers mag spreken.

Het vonnis van het hof van beroep in Antwerpen waarin dit spreekverbod met de pers werd opgeheven, is eigenlijk niet meer waard dan een rol toiletpapier in een slecht onderhouden toilet van een prestigieus justitiepaleis.


Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS.  De correctionele rechtbank van Turnhout die daartoe ongetwijfeld het bevel kreeg van hogerhand, wist Marcel gedurende meer dan 10 jaar, via een zorgvuldig geregisseerd media-proces, het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort. Op het gerechtshof van Turnhout verdwenen ook de ontlastende stukken uit Marcel's strafdossier, zoals de Hoge Raad voor de Justitie in 2008 diende te erkennen.  Dat was nodig om Marcel eensluidend en zonder tegenspraak te kunnen veroordelen.  Dergelijke criminele praktijken worden door de gerechtelijke overheden 'dysfuncties' genoemd...


 

 

27-04-10

Petitie 'Free Marcel Vervloesem'


Teken de petitie 'Free Marcel Vervloesem!'

prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder Marcel Vervloesem werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.

Maar de Minister die de kinderpornozaak Zandvoort met de 90.000 slachtoffertjes en de verdwijning van te onderzoeken kinderpornomateriaal in deze zaak blijft dichtdekken om zijn magistraten en andere kameraden te beschermen, vindt dat mensen zoals Marcel Vervloesem slechts drie dagen voor hun 'vermoedelijk overlijden', de gevangenis mogen uitgeschopt worden. Op die manier kan men de begrafeniskosten vermijden.

Marcel Vervloesem's dossier wordt door de directie van de gevangenis van Turnhout en de justitiediensten van De Clerck voor de zoveelste keer geblokkeerd.  Op die manier wordt de uitspraak van de rechter van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank, zoals dit de gewoonte is binnen het gevangeniswezen, naar de prullenmand verwezen.

Dit kan alleen met de stilzwijgende goedkeuring van De Clerck zelf gebeuren.

De geneesheer van de gevangenis van Turnhout waarschuwt intussen al wekenlang voor een niercrisis.  Enkele weken geleden brachten Marcel Vervloesem en zijn advocaat Raf Jespers die lid is van de Liga voor de Mensenrechten die zich helaas niets van deze zaak aantrekt, Minister De Clerck per aangetekende brief op de hoogte van deze situatie.

Maar de Minister die de overbevolking van zijn gevangenissen bestrijdt door er met zijn Penitentiaire Gezondheidsdienst voor te zorgen dat heel wat gevangenen zonder voldoende medische zorg tenslotte overlijden, antwoordt natuurlijk niet.  Een begrafenis buiten de gevangenismuren komt nu éénmaal goedkoper uit dan een hospitalisatie.

Het gevolg hiervan is dat Marcel Vervloesem's benen en voeten bijna barsten van het opgestapelde water en tal van infecties vertonen.


1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1
Video's: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie 'Free Marcel Vervloesem!'

The cause now has 359 members.
Their mission: Liberation of Morkhoven-activist Marcel Vervloesem'Heb je nog aan de petitie van Marcel gedacht, Ginnie ?
Want iederéén spreekt nu over Michel Bourlet maar niemand denkt aan de duizenden slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort waarvoor Marcel al sinds 2006 een contactverbod met de pers heeft.'

Jan Boeykens op http://www.facebook.com/profile.php?id=100000921410979&ref=ts van Ginie Louf

 

18-04-10

L'affaire Dutroux et... l'affaire Zandvoort

Julie.Melissa


'On parle toujours de l'affaire Dutroux qui a été bien étouffée mais on ne parle jamais de l'affaire Zandvoort avec ses 90.000 victimes que le gouvernement belge étouffe...'


NON LIEU ZANDVOORT/FRANCE [10]:

http://droitfondamental.eu/001-Zandvoort_10_non_lieu_francais____fr.htm

----

Jan Boeykens on Pour ne jamais oublier Julie et Melissa, Anne et Eefje..

http://www.facebook.com/group.php?gid=112731300852

justice belge, gouvernement belge, étouffement, abus sexuels, enfants, dutroux, zandvoort

L'affaire Dutroux et... l'affaire Zandvoort

03-04-10

"Aanvallen op pedofiele priesters is als jodenhaat"


Tijdens de Goede Vrijdagviering in de Sint-Pieterkathedraal in Rome heeft de eerste priester berichten over misbruik binnen de kerk op één lijn gesteld met uitingen van jodenhaat. Hij deed dat in het bijzijn van de paus.

Paus Benedictus XVI tijdens de Goede Vrijdagviering gisteren.
Paus Benedictus XVI tijdens de Goede Vrijdagviering gisteren.
Tijdens de viering las priester Cantalemessa voor uit een brief die hij van een joodse vriend zou hebben ontvangen. Die schreef dat de verschuiving van individuele schuld van geestelijken naar collectieve schuld van de hele kerk hem herinnerde aan de schandelijkste aspecten van antisemitisme.

Vaticaan doet afstand van uitspraak

Een woordvoerder van het Vaticaan liet weten dat Cantalemessa niet namens de kerk sprak.

Kerk niet collectief verantwoordelijk

In een reactie op het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk heeft het Vaticaan steeds gezegd dat de kerk als geheel niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

De paus zelf heeft niet op de berichtgeving over seksueel misbruik gereageerd. Ook niet op beschuldigingen dat hij zelf zaken in de doofpot zou hebben gestopt. (lb)
De Morgen, 3/04/10 09u26

'Pedofilie is fout, dat is duidelijk. Maar ik kan met mijn ellebogen voelen dat er een serieuze factor irrationele haat aanwezig is in de drukte die er in de media wordt gemaakt rond de pedofilie-incidenten in de kerk. Ook als ik de pedofilie-incidenten buiten beschouwing laat, zijn er talloze aanwijzingen dat Jodenhaat slechts een deel is van een veralgemeend probleem van atheïsten met hun ziekelijke angst voor God'.

Edith Legrand

http://www.facebook.com/edith.legrand?ref=mf